Nei til uadressert reklame

Venstre foreslo i fylkestinget i dag en speilvending av reservasjonsordningen mot uadressert reklame. Dette innebærer at man må si aktivt “Ja takk” dersom man ønsker å motta uadressert reklame.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


 Inge Solli (V), varaordfører i Akershus.

Inge Solli (V), varaordfører i Akershus.

Regjeringen la nylig fram forslag til ny markedsføringslov. Lovforslaget innebærer at dagens ordning for uadressert reklame opprettholdes. – Jeg er glad for at fylkesorføreren støtter Venstres forslag om en speilvending av reservasjonsordningen mot uadressert reklame, og at denne saken nå blir tatt opp med Familie- og kulturkomiteen på Stortinget, sier Solli.

Fylkesordfører Nils Aage Jegstad (H) sa i sitt svar på interpellasjonen at "å speilvende dagens reservasjonsordning for reklame i den nye markedsføringsloven trolig vil være det mest kostnadseffektive tiltaket for å redusere klimagassutslippene fra denne virksomheten til et minimum".

– Dersom loven ikke endres, kan det være et aktuelt tiltak å ha en forsøksordning som gir kommunene i Akershus adgang til å gjennomføre en speilvendt reservasjonsordning. En slik forsøksordning vil vurderes etter at Stortinget har behandlet forslag til ny markedsføringslov og etter nærmere drøfting med kommunene, svarte fylkeordføreren.

Kontaktinformasjon:
Inge Solli (V)
Varaordfører i Akershus
Tlf: 934 79 522 (m)
Epost: [email protected]

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**