Nødvendig opprydding av næringspolitikken

– Næringspolitikken i Akershus er preget av at den har vært lite helhetlig. Det er derfor positivt at Fylkestinget nå ber om en grundig gjennomgang av næringspolitikken, sier Lise Vistnes.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Lise Vistnes på talerstolen. Fylkestingssalen til Akershus på Galleriet.

Lise Vistnes på talerstolen. Fylkestingssalen til Akershus på Galleriet.
Foto: Christoffer Biong

Fylkestinget vedtok 15/5 en opprydding og gjennomgang av det næringspolitiske samarbeidet i fylkeskommunen. Essensen i vedtaket er å få en forbedret gjennomføringen av regionens vedtatte næringspolitikk.

– For å få en konkurransedyktig region må man vite hvor man vil, sier Vistnes. – Resultatene vil vi få i en mer målrettet næringspolitikk og det skal legges frem en rapport om prosjektet om et år. Vistnes mener at næringspolitikken er svært viktig for å legge til rette for arbeidsplasser og internasjonalt samarbeid.

Det politiske grunnlaget for fylkeskommunens næringspolitikk er vedtatt i fylkesplanen:
1. bedre hovedstadsregionens internasjonale konkurransekraft gjennom økt nyskaping og innovasjon.2. Styrke hovedstadsområdets posisjon som internasjonal region i forhold til andre europeiske byregioner.

Kontaktinformasjon:
Lise Vistnes
Fylkestingsrepresentant for Venstre
Tlf: 926 37~179 (m)
Epost: [email protected]

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**