Venstre trenger dine innspill!

Det arbeides nå med å lage et nytt stortingsvalgprogram for 2009 – 2013. I store trekk handler det om å utvikle Venstre sosialliberale politikk, med tanke på fremtidens utfordringer.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Ola Elvestuen

Foto: Frode Fjeldstad

Programkomiteens leder – og Venstres nye nestleder – Ola Elvestuen, er åpen for innspill fra både enkeltpersoner og organisasjoner.

For første gang er også Lars Sponheim medlem av Venstres programkomitè.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**