Styremøte 13. mai 2008

Østfold Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Til stede: Sindre W. Mork, Geir Helge Sandsmark, Henry Mogstad, Britt F. Holta, Constance Hauser, Ellen Grøndahl, Ida Johanne Bohmann, Randi Sundby, Britt M. Bye (fra sak 48/08).

Observatører: Anne-Karin F. Pettersen, Finn-Erik Blakstad

Agenda:
46/2008 Referat fra møtet 14. april 2008
Vedtak: Referatet godkjennes.

47/2008 Rikspolitisk nettverk 2008-2009
Vedtak: Østfold Venstre deltar med fire personer i nettverket.
Følgende velges som deltakere: Britt F. Holta, Sindre W. Mork, Geir Helge Sandsmark og Ida Johanne Bohmann.
Britt F. Holta velges som Østfold Venstres valgkampleder for stortingsvalget i 2009.
Forutsetning: De fire valgte er med i nettverket inntil nominasjonen til stortingsvalget 2009 er gjennomført. Første styremøte etter nominasjonen foretar eventuelle nødvendige utskiftinger for å sikre at de to øverste kandidatene på Venstres liste er med i nettverket.

48/2008 Vertskap for Venstres landsmøte 2009
Vedtak: Ellen Grøndahl leverer søknad til VHO innen 1. juni og varsler Sindre.

49/2008 Organisatorisk handlingsplan for Østfold Venstre
Status Hvaler
Status Råde
Styret ble orientert om status.

50/2008 Medlemsmøte NTP
Styret ble orientert om status. Møtet avholdes i Halden 4. juni.

51/2008 Rekruttering
Styret ble orientert om plan og målsetting.

52/2008 Innspill til nytt stortingsvalgprogram
Vedtak: Alle i Østfold Venstre inviteres av leder til å komme med innspill innen 1. juni. Sekretær sammenstiller til neste styremøte, 9. juni.

53/2008 Fylkestingsgruppas planer — innspill til aktiviteter og økonomiplan
Gruppeleder orienterte om planer og mål.

54/2008 Forhold for trafikkskadde
Vedtak: Fylkesleder sender saken til fylkestingsgruppa, Unge Venstre og VHO for oppfølging.

55/2008 Årsplan for ØV
Sekretær minnet om innspill til planen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**