Ønsker større involvering i opplæringen

Venstre ønsker større samspill mellom lærere, rektorer, elever og foreldre i arbeidet med de utfordringer den videregående opplæringen i Østfold står overfor. Etter framlegget av fylkesrådmannens forslag til økonomiplan er det behovet godt synlig.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


– Fylkesrådmannens forslag til mindrevekst for de videregående skolene er en utfordring som kan løses, men det blir lettere dersom politikerne er aktive overfor skolene, sier Sindre W. Mork, gruppeleder for Venstre i fylkestinget.

– Skolen er det største og viktigste området i fylkeskommunen og Venstre ønsker en årlig utviklingskonferanse mellom fylkestinget og lærere, rektorer, elever og foreldre, sier Mork.

Fylkesrådmannen foreslår en mindrevekst/innsparing på 12,5 mill i året i perioden, noe som gir en akkumulert innsparing på 125 mill i perioden. Det reelle nivået på rammen for skolene i 2012 vil da være 50 mill lavere enn den ville vært om man videreførte dagens nivå i tillegg til de satsinger som ligger i rådmannens forslag.

Kontakt:
Sindre Westerlund Mork
Gruppeleder i fylkestinget
M: 916 95 642

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**