Matebusser

Lørenskog Venstre ønsker å få flere mennesker over på kollektive løsninger og ønsker i særdeleshet å utnytte potensialet på NSBs linje 400 — Lillestrøm — Asker.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**

buss

Foto: Ivar Ruud Eide

Det går fire tog i timen fra Lørenskog stasjon til sentrum i rushtrafikken morgen og ettermiddag og ellers 2 i timen. Regulariteten er normalt god ved denne linjen og bekvemmeligheten rimelig god for en togreise som normalt tar 17 minutter.

Lørenskog Venstre ønsker bedre tilgjengelighet for togreisende ved å etablere matebusser fra området Skårersletta/Rasta til/fra Lørenskog Stasjon.

Ruters tilbud er i dag unødvendig komplisert og tidkrevende med bruk av linje 361/411. Bussbytte, ventetid og bussreiser som går "feil vei" og få avganger reduserer bruken av toget.
Busstilbudet "tvinger" togreisende til å bruke bil til stasjonen og skaper stort behov for parkering av reisende som med fordel kan bruke buss til og fra Lørenskog Stasjon.

Situasjonen med flere store arbeidsplasser i emning, vil skape det komplette parkeringskaos ved Lørenskog Stasjon. Matebusser vil være en effektiv løsning for å redusere bilbruk og øke kollektivreisingen i ventetiden for t-baneforlengelse eller kombibane.

Lørenskog Venstre vil gjennom en interpellasjon starte arbeidet med å etablere matebusser.

For Ruter vil løsningen være mindre kommersiell interessant ettersom de må "dele billettinntekten" med NSB. Dette kan vi som politikere ikke akseptere.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**