Stegane trues: – Knus kneskålene hans

“Ubrukelige idiot ……. , håper noen har guts til å reise hjem til Runolv Stegane med et balltre og lage mel av kneskålene hans.”. Dette er en direkte oppfordring fra et anonymt innlegg i Drammens Tidende nett i kveld.
Stegane har også fåttt trusler via e-post. Nå tar han et voldsomt oppgjør med DT som han mener totalt ser bort fra etiske prinsipper i journalistikken.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Steganes tilsvar til oppslag i DT 23.05.:

PC-tabbe av Drammens Tidende
Av Runolv Stegane (V) fylkesvaraordfører

Teknologi, pc

Foto: Luth

I et stort oppslag sist fredag gir Drammens Tidende et tendensiøst og fordreid bilde av fylkeskommunens offensive PC-satsing. Det gis inntrykk av at de folkevalgte i fylkestinget har gjort en kjempetabbe. Slik oppfattes det også i avisas kommentar- og debattspalte på Internett: Der hagler det med skjellsord og hånlige ord, spesielt mot meg personlig fordi DT peker ut meg som ansvarlig for det avisa helt feilaktig omtaler som tabbe. Journalisten burde vite at det ikke er en enkelt person som har ansvaret for vedtak gjort i et kollegialt organ. Jeg har ingen planer om å ville ta æren for et historisk, framtidsretta og offensivt vedtak som H, KrF, Ap, Sp, SV og V står bak.

Heltidspolitikerne i fylkestinget og gruppelederne har siden 2002 hatt tilbud om gratis PC fra fylkeskommunen. Da det nyvalgte fylkestinget behandla reglement for folkevalgte, ble det satt fokus på at alle representanter burde få tilsvarende tilbud. Den nye dataløsningen innbærer også at alle representanter skal sikres nettilgang uansett hvor vedkommende befinner seg. Uten denne muligheten kunne ikke fylkestinget pålegge alle å akseptere at det blir slutt på utsending av sakspapirer i posten og at kopiering reduseres til et minimum. Her spares det inn store beløp, anslagvis 150.000 til 200. 000 kroner pr. år. I løpet av valgperioden vil datakjøpet være fullfinasiert gjennom innsparing. I tillegg øker vi effektiviteten og bidrar positivt til et bedre miljø.

Hva som får DT til å gå i harnisk over at fylkeskommunen innhentes av en ny tid kommunikasjonsmessig, er vanskelig å forstå. DT framholder, helt korrekt, at Frp ville satse på en rimeligere løsning. Dette kom fram i sluttfasen av prosessen. Men DT forteller ikke at løsningen trolig ville ha betydd fortsatt utsendelse av sakspapirer med store utgifter til porto og kopiering.

Gruppelederne begynte i fjor høst å arbeide med en ny dataløsning. Trond Johansen (KrF) og undertegna fikk ansvaret for å samordne ønsker og behov. Vi la fram et notat om saken 9. januar. Dette gav grunnlag for sak i fylkestinget i februar. I debatten i fylkestinget kom det, særlig fra de yngste representantene, fram forslag om å satse enda mer offensivt. Det ble signalisert fra fylkesordføreren at gruppelederne skulle arbeide videre og ta hensyn til signaler fra "den yngre garde."
Fylkesordføreren bad meg om å sørge for framdrift i saken.

6. mars presenterte jeg et nytt notat for rådmannen og IKT. Gruppelederne ble orientert skriftlig om innholdet i notatet. Det kom ingen innvendinger, bare positive ord. Notatet var basert på enighet om at vi skulle satse på en såkalt tavle-PC fordi den har en unik mulighet som gjør at en kan lese dokumenter og arbeide uten å åpne PCen. Dette anså vi som en fordel i møtesituasjonen. Etter møte med rådmannen og IKT, ble det utarbeidet kravspesifikasjon, og det ble lyst ut anbud med forbehold om fylkestingets endelige godkjennelse.

DT driver direkte feilinformasjon når avisa hevder at administrasjonen ikke var inne i bildet. I tillegg hevdes det at PCene ikke skjønner norsk og at en funksjon med å skrive direkte på skjermen og deretter konvertere til norsk ved utskrift ikke fungerer. Det siste er helt rett. Den norske versjonen for akkurat denne finessen finnes ikke pr. i dag. Men det er totalt feil å hevde at dette var et sentralt poeng ved valg av PC. Det var, i flg. rådmannen, ikke en gang tatt med i kravspesifikasjonen. Siden DT bygger hele sin argumentasjon om politikerens tabbe rundt dette punktet, vil jeg hevde at DT med vitende og vilje fører leserne bak lyset.

Det er beklagelig at et maktorgan som DT tar sjansen på å servere en helt fordreid historie. Samtidig ble det åpnet for debatt på nettet om "politikernes tabbe". DT har et samfunnsansvar, men løper fra det. I hele helga kom det innlegg mot "idioten" Stegane som ble gjort ansvarlig for det DT helt feilaktig kaller en tabbe. Det toppet seg i dag da det også ble publisert på nettet følgende saftige melding, ledsaget av en enda sterkere trussel i e-post direkte til meg:
"Ubrukelige idiot, er det mulig å være så inkompetente???Jeg blir kvalm når jeg tenker på dette og håper noen har guts til å reise hjem til Runolv Stegane med et balltre og lage mel av kneskålene hans. Tenk så flaut å være ansvarlig for dette her, han ønsker seg sikkert et stort hull å krabbe ned i nå, og det gjør vi også.”

Når DT tar inn slike innlegg på nett, er avisa med på å angripe oss som hver dag gjør dugnad for demokratiet. Etiske regler synes helt fjernt fra debatten på nettsiden, og det er oppsiktsvekkende at DT stiller plass til disposisjon for mobben, som har det til felles at de skjuler seg bak anonyme innlegg. Jeg har ikke til hensikt å legge meg flat verken for DT eller heiagjengen som i sin villfarelse står fram som nyttige idioter for et oppslag som ville ha fått stryk i journalistutdanninga.

Jeg vil i det lengste håpe at DTs ansvarlige redaktør viser samfunnsansvar. Det gjorde han mandag kveld ved å fjerne ovenstående sitat med oppfordring om å knuse kneskålene mine fra DT nett.

Oppslaget i DT fredag 23.05.:

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**