Vil ha løft for Kongsvingerbanen

Konkurranseutsettingen av Gjøvikbanen har vært en suksess. Venstres Borghild Tenden spør nå om regjeringen er villig til å åpne for konkurranse også på Konsvingerbanen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


 Borghild Tenden

Borghild Tenden
Foto: Rune Kongsro

Venstre vil he et løft for et mer moderne togtilbud på Kongsvingerbanen med flere avganger og bedre komfort. Venstre vil bidra til dette gjennom å fortsette suksessen med konkurranse på sporet, uttaler Venstres Borghild Tenden.

– Skal vi løse klimautfordringene må vi gjøre miljøløsningene til vinnere. Et bedre tilbud med flere avganger og bedre komfort for passasjerene er avgjørende for å få flere til å velge toget. Derfor vil Venstre satse offensivt på kongsvingerbanen, legger hun til.

I 2005 satte Bondevik II regjeringen ut Gjøvikbanen på anbud som første jernbanestrekning i Norge. Erfaringene fra konkurransen på Gjøvikbanen har gitt 40 prosent flere avganger, god passasjervekst, bedre tilrettelegging for funksjonshemmede og bedre komfort til samme offentlige tilskudd.

 Gjøvikbanen er konkurranseutatt. Strekningen drives av NSB Anbud.

Gjøvikbanen er konkurranseutatt. Strekningen drives av NSB Anbud.

– Kollektivtilbudet skal være til for passasjerene. Venstre ønsker konkurranse på flere jernbanestrekninger fordi vi ser at det gir et bedre tilbud til de reisende, avslutter hun.

Her er spørsmålet fra Borghild Tenden til samferdselsministeren:
“Siden Gjøvikbanen ble konkurranseutsatt under den forrige regjeringen er driften av persontrafikktilbudet forbedret og vi har opplevd en betydelig vekst i reisende, opptil 30 pst. på enkelte stoppesteder.

Kongsvingerbanen er en banestrekning som også kunne hatt stor glede av et tilsvarende løft som Gjøvikbanen. Er statsråden villig til å åpne for konkurranse også på Kongsvingerbanen?”

Spørsmålet blir tatt opp i den muntlige spørretimen i Stortinget i morgen (onsdag 28. mai).

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**