Skolepolitikk i Lørenskog

Opposisjonen i Lørenskog er meget opptatt av å kritisere enkeltforhold ved Lørenskog skolen. Venstre mener det gjøres veldig mye godt i Lørenskog skolen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Venstre ønsker en forutsigbar skolepolitikk fordi det vil gi en skole som blir drevet mest mulig effektivt. Det vil koste mye penger å sette opp paviljonger på den enkelte skole som enkelte år har høye elevkull. Pengene må da tas fra blant annet lærerdekning og IKT satsning. Venstre ønsker som opposisjonen, en skole hvor det skal bli større individuelle valg for den enkelte familie. Da må en gradvis øke den lokale styringsretten på den enkelte skole, slik at skolen selv finner ut hvordan den kan utnytte sitt potensial på den beste måten. En skole kan da velge å organisere seg annerledes enn den tradisjonelle klasseromstenkningen. De fysiske bygningsforholdene, antall elever på samme læringsnivå og skolens pedagogiske plattform blant annet vil være med på å skape ulike løsninger. Skolene vil da få mer av sin støtte i forhold til hvor mange elever som faktisk går på skolen.

Kommunen har ikke har klart å være en tilstrekkelig god nok bygningsforvalter. Venstre mener videre at å ansvarliggjøre den enkelte skole, FAU, elevråd og driftsstyre vil kunne gi økonomiske gevinster som kan føre Lørenskog skolen videre i sin streben etter høyere mestring.
På kort sikt mener Venstre at det viktigste er å gjøre noe for å avhjelpe en meget fortettet pedagogisk situasjon på Fjellhammer skole, gjennom å få fristilt den gamle lærerboligen til skolens formål til skolestart høsten 08.

Venstre støtter av den grunn derfor ikke opposisjonens kritiske kommentarer den senere tiden.

Bjørn Ivar Gran, skolepolitiker Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**