Arbeiderpartiet dilter etter FrP i asylpolitikken

Regjeringen har lykkes i å skape et løgnaktig bilde om en såkalt asylkrise, og videre i å stenge døren til Norge for folk i nød. Østfold Unge Venstre synes det er en skam at regjeringen ikke ønsker å hjelpe individer som er tvunget på flukt, spesielt i et rikt land som Norge.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


Det årlige antallet asylsøkere er mer enn halvert siden forrige regjering. Likevel har den rødgrønne regjeringen innført en inhuman asylpolitikk, med Arbeiderpartiet i spissen, Senterpartiet passivt diltende etter og et protesterende Sosialistisk Venstreparti. Østfold Unge Venstre mener det er oppsiktsvekkende at regjeringen, i et forsøk på å fiske etter noen velgerstemmer, tramper på individers mulighet til et verdig liv.

Østfold Unge Venstre har også sett seg lei på at FrP får legge premissene i norsk asylpolitikk. Det er tragisk at det er de svakeste som skal være offeret for den rødgrønne regjeringens jag etter FrPs velgere.

Solstrand veiviser nær

Foto: Tore Rykkel

Østfold Unge Venstre ønsker heller en raus asylpolitikk basert på et humant menneskesyn. Vi ønsker å opprettholde våre folkerettslige forpliktelser og holde oss innenfor rammen av FNs menneskerettigheter. Vi ønsker en ærlig dør til landet vårt, der det er minst mulig risiko for at mennesker med behov for innpass ikke slipper inn.

Samtidig har Norge et sterkt behov for flere hoder og hender til å fylle viktige oppgaver i samfunnet. Uten innvandring stanser Norge. Det er en kjensgjerning. Vi trenger den kulturelle og økonomiske stimulans som innvandring gir. En raus asylpolitikk skaper uten tvil en vinn-vinn-situasjon.

Østfold Unge Venstre mener det er på tide at vi krever en ærlig dør til Norge, og at vi innfører en human asylpolitikk!

Ida Johanne Bohmann
Leder Østfold Unge Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**