Helge Stiksrud topper Venstres liste til stortingsvalget 2009

Nominasjonskomiteen for Buskerud Venstre har foreslått Helge Stiksrud fra Ringerike som førstekandidat i forslaget til liste til stortingsvalget i 2009. Ulla Nordgarden, Drammen, og ordfører i Ål, Torleif T. Dalseide, følger på andre og tredje plass.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

 Helge Stiksrud

Helge Stiksrud
Foto: Roar Olsen Ringerike Venstre

Helge Stiksrud er utdannet som sivilagronom og bedriftsøkonom og har bred politisk erfaring som kommunestyre- og formannskapsrepresentant i Ringerike kommune. Etter valget i 2007 er han felles gruppeleder for flertallspartiene (Ap, H, Krf, V) i Ringerike. Han er også aktiv i fylkespolitikken og er i inneværende periode medlem av Buskerud fylkesting og leder av Hovedutvalget for kultur, idrett og folkehelse.

Ulla Nordgarden

Ulla Nordgarden
Foto: Tom Hedalen

Ulla Nordgarden som har fått andreplass på lista er et nytt friskt navn i Buskerud Venstre. Hun har bakgrunn som forsker og har en doktorgrad innen havbruk. Etter å ha arbeidet flere år ved Havforskningsinstituttet, kom hun tilbake til hjembyen Drammen der hun nå arbeider som biologilærer i Videregående skole. Nordgarden er leder i det nystartede Buskerud Venstrekvinnelag og styremedlem i Drammen Venstre.

Torleif T. Dalseide

Torleif T. Dalseide
Foto: John Storhaug

På tredjeplass på lista har nominasjonskomiteen foreslått ordfører i Ål kommune, Torleif T. Dalseide. Dalseide ble valgt til ordfører i Ål i 2003, og ble gjenvalgt som ordfører i 2007, da Venstre fikk 27 prosent av stemmene og ble det største partiet i Ål.

På de neste plassene finner vi erfarne politikere som Ellen Korvald, Kongsberg på 4. plass, Geir Stave, Hurum på 5. plass, Nina E. Johnsen, Lier på 6. plass og Runolv Stegane på 7. plass på lista.

– Nominasjonskomiteen har kommet fram til et forslag som gir Buskerud Venstre ei spennende og slagskraftig liste til stortingsvalget i 2009, sier lederen for nominasjonskomiteen Ole K. Throndsen.

Forslaget til nominasjonskomiteen blir nå sendt ut til lokallagene og skal behandles på Buskerud Venstre sitt nominasjonsmøte i Sigdal 6. desember.


Den fullstendige listen over Buskerud Venstres kandidater er som følger:

1. Helge Stiksrud (54) Ringerike
2. Ulla Nordgarden (35) Drammen
3. Torleif T. Dalseide (49) Ål
4. Ellen Korvald (54) Kongsberg
5. Geir Stave (47) Hurum
6. Nina Eleonore Johnsen (44) Lier
7. Runolv Stegane (56) Sigdal
8. Semra Ugur (38) Drammen
9. Øystein Senum (53) Kongsberg
10. Monica Sik Holm (20) Ringerike
11. Lasse Narjord Thue (33) Røyken
12. Marianne Arctander (38) Hurum
13. Leif Arne Øwre (43) Nedre Eiker
14. Sissel Urke (43) Ål
15. Erik Hørlück Berg (44) Modum

Medlemmer i nominasjonsnemnda er følgende: Anne-Marit Lillestø, Ringerike; Knut Anders Berg, Drammen; Maria Søndrål, Hol; Kristine Nore, Sigdal; Ole K. Throndsen, Kongsberg.

For flere opplysninger, ta kontakt med leder i nominasjonskomiteen Ole K. Throndsen;
mobil 920 59 444 eller tlf 32 73 28 51, e-post: [email protected]

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**