Løftebrudd om bredbånd fra regjeringen

3200 husstander i Akershus er fortsatt uten fast bredbånd. – Dette er et klart løftebrudd fra regjeringen, som lovet at hele landet skulle ha bredbånd innen 2007, sier Inge Solli (V), varaordfører i Akershus.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


Kommunene i Akershus har vært helt uten støtte fra regjeringen når det gjelder bredbåndsutbyggingen i 2006-2007. – Regjeringen løftet ikke en finger for å innfri løftet fra Soria Moria-erklæringen i Akershus i denne perioden, og søknaden vår om bredbåndmidler ble avvist høsten 2007.

Akershus ligger dårlig an
Akershus er i dag på 13. plass blant fylkene med hensyn til bredbåndsdekning. – Det synes jeg er for dårlig, uttaler Solli. – Det er positivt at regjeringen har snudd, og at det nå kommer midler til utbygging, men dette burde vært på plass allerede i 2007 hvis regjeringen skulle holdt løftene sine. Regjeringen viser til at Akershus har full bredbåndsdekning hvis man regner med mobilt bredbånd, men mobilt bredbånd gir hverken den stabiliteten eller den hastigheten som er nødvendig i mange områder, påpeker Solli.

Krever full bredbåndsdekning
Venstres Borghild Tenden tok opp bredbåndsdekningen i spørretimen i Stortinget i januar, med spørsmål om når og hvordan statsråden ville sikre bredbåndsutbygging i Akershus. Grande Røys ga ingen løfter om bredbåndssatsing i Akershus. – Jeg er glad for at det nå er bevilget 11 millioner til utbygging av bredbånd i Akershus, selv om dette kommer vel sent. – Jeg vil ikke gi meg på dette før vi har fått på plass full bredbåndsdekning i Akershus, sier Tenden.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**