Stor passasjerøkning og behov for mer kapasitet

Strekningen Oslo – Lillehammer øker antall reisende med 12 prosent. Rørosbanen øker med 17 prosent. Nå må politikerne prioritere dobbeltspor.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

Bane

Foto: S.Sundbø

NSB rapporterer om økning i antall reisende over hele landet, men ingen linjer kan matche strekningene Oslo – Lillehammer og Rørosbanen. Regiontoget mellom Oslo og Lillehammer opplever en økning i passasjerer på 12 prosent de åtte første månedene sammenliknet med samme periode i fjor. På Rørosbanen er tallene enda mer oppløftende. Hele 17 prosent flere har reist med det toget i år sammenliknet med fjoråret. Oslo – Lillehammer – Oslo hadde i perioden 810.000 passasjerer, mens Rørosbanen kan skilte med 131.000 reisende.
Selv om regiontoget på Dovrebanen kan si seg fornøyd med økningen, gjelder nok ikke det samme når det gjelder punktlighet. Punklighetsprosenten ligger på 78 prosent. På Rørosbanen er den høyere, 83 prosent.
Venstre vil framskynde dobbeltspor på strekningen Hamar – Eidsvoll.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**