Nominasjon-og temamøte lørdag den 8 november på Fabrikken

Regiondirektør Christl Kvam fra NHO Innlandet innleder om konsekvenser av finanskrisen for næringslivet i Oppland kl. 10.45. Politisk debatt.
Nominasjonsmøtet begynner kl. 14.00.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Program :

kl. 10.00 Registrering – kaffe/te og rundstykker
kl. 10.30 Åpning ved fylkesleder
kl. 10.45 Regiondirektør Christl Kvam i NHO Innlandet
” Konsekvenser av finanskrisen for næringslivet i Oppland ”
kl. 11.15 Debatt
kl. 11.45 Politisk uttalelse
kl. 12.15 Orientering/omvisning – Fabrikken v/Kirsi Trondsen
kl. 13.00 Lunsj

kl. 14.00 Nominasjonsmøte
kl. 16.00 Avslutning

Fabrikken er en spennende arbeidsplass for kunstnere og kulturarbeidere i Løkkegt, 9 på Lillehammer.

Vel møtt !

Nominasjonskomiteens forslag til valgliste :

1. Eivind Brenna, Vestre Slidre,
2. Ketil Kjenseth, Gjøvik,
3. Bjørg Lien, Lillehammer,
4. Helga Feste Hunter, Østre Toten,
5. Mikkel Dobloug, Nord-Fron,
6. Inger Christine Årstad, Vestre Toten,
7. Ulf Rogneby, Lunner,
8. Helle Hundevadt, Dovre,
9. Geir Rune Nyhus, Østre Toten,
10. Hanne Magnussen, Gran,
11. Gustav Fystro, Øystre Slidre,
12. Christin Guldahl Madsen, Gjøvik,
13. Arne Christian Stryken, Lillehammer.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**