Sentralstyret på Rena 7. og 8. november

Gratulerer til Åmot Venstre for et prikkfritt arrangement

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**

Video hentet fra YouTube. For full video klikk her.
Odd Einar Dørum

Foto: B.Aartun 1980

Sentralstyrets møte om sikkerhets- og forsvarspolitikk resulterte i en rekke uttalelser
Under det åpne “miniseminaret” om forsvaret framkom følgende:
Øystein Håkonsløkken, Venstres kommunestyrerepresentant i Åmot. – Mange enslige koner i 17.mai-toget pga Afganistan. Sivil/militære relasjoner må bli bedre.
Ordfører, dekan og obersten presentasjoner
Ordføreren i Åmot Ole G. Narud fra Senterpartiet: Tollef Kilde — skogeier med utdanning fra Tyskland — kraftutbygging, industrireising etc, brakte med seg impulser til Åmot fra Europa
Sp, SV og Frp samarbeidet i forrige periode -i lokalpolitikken er alt mulig!
Åmot som forvarskommune Forsvarets Høgskole fast på besøk her. 4300 innbyggere, men 2000 studenter og vernepliktige som ikke har meldt flytting. Ønsker å få enda større effekter av forsvarets tilstedeværelse her. 25 % av kommunens areal beslaglegges av forsvaret. Rena leir har ca 1500 ansatte og det er investert ca 6 milliarder her. Høyteknologisk miljø med kampsimulator. Samarbeid med Høgskolen i Hedmark. Familiepolitikk viktig for dette samfunnet — mange alene med barn. Pendling, tjeneste i utlandet og flytting gir mange samlivsbrudd.
Åmot kommune har en gjeld på 600 mill kr. Forsvaret og kommunen må følge opp familier som er i internasjonal tjeneste. Samarbeid mellom HH og forsvaret viktig for Åmot
Dekan Sven Inge Sunde ved Høgskolen i Hedmark, flotte lokaler med 750 studieplasser og 950 deltidsstudenter. Kurs/oppdrag: 1500 studenter. Ca 50 faglige ansatte, pluss timelærere
Mange tilbud rettet mot forsvaret — bli en foretrukket leverandør. Fortrinn: nærhet, her erfaring (forsvaret en krevende oppdragsgiver). Forsvaret ønsker å kjøpe utdanningspakker fra univ/høgskoler. Eks org/ledelse — 60 studiepoeng. Heimevernets lederutdanning. Ca 3000 studenter har vært innom HH.
Oberst Kjell Inge Bekken (tidl sjef Rena leir) Soldat — kall eller jobb? Norge kan være stolt av sine soldater som er godt kvalifiserte. Yrkessoldater — til Rena leir etter verneplikten. Vernepliktige soldater en forutsetning. Mye dyktig ungdom — kun 30 % av kullene blir tatt inn
Kompetanse og kvalitet. Train as you fight. Vi må praktisere for å bli god. Jobbe sammen med andre armeer. Østerdal Garnison veldig bra treningsfasiliteter. Men et omflakkende liv som tar på
Kone/barn problematikken — Hæren må bli større! Dele byrden på flere.
Dagens kamphandlinger(4 BW)
•Krig
•Humanitær støtte
•Bekjempe opprørere
•Informasjonsoperasjoner¨
Kompetansekrevende og Kulturforståelse. Paraplyen er viktig: hvem vi sortere under. Politiske bindinger hjemmefra ofte problematisk — viktig med minst mulig politiske bindinger. Skille snørr og bart.. militærmakt og humanitær innsats. Må synkronisere innsatsen mellom mil og humanitær innsats. Dårlig betalt under 300.000 i startlønn.
Agenda for møtet fredag 7.november
KL. 12.55 Ankomst Rena
KL. 13.00 Lunsj
KL. 13.45 Bussavgang Rena Leir
KL. 14.00 Omvisning Rena Leir
KL. 15.00 Bussavgang Trudvang Rena Hotell
KL. 15.15 Åpent miniseminar om forsvars- og sikkerhetspolitikk
Ordfører Ole Gustav Narud «Sivil-militære relasjoner»
Dekan HIHM campus Rena «Samarbeid høgskolen-forsvaret»
Oberst Kjell Inge Bekken «Fra Rena til Afganistan»
Øystein Håkonsløkken «Egne erfaringer»
KL. 16.30 Ordinært sentralstyremøtet
KL. 19.30 Kulturelt innslag ved Sandbeckstiftelsen
KL. 20.15 Middag
•Fisketallerken Glomma
•Varmrøkt elgstek
•Bær med vaniljesaus
Lørdag 8.november:
KL. 09.30 Sentralstyremøte — valgkampstrategi/valgkampbudsjett
KL. 10.00 Fylkesstyremøte
KL. 13.00 Lunsj

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**