Krever at bompenger kommer reisende til gode

Borghild Tenden (V) krever svar fra samferdselsministeren om hvorfor Ruter AS må kutte i kollektivtilbudet på tross av økt bompengeinnkreving.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**

Borghild Tenden foran Flytoget Borghild Tenden er nestleder i Transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget.

Borghild Tenden foran Flytoget Borghild Tenden er nestleder i Transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget.

Spørsmål
Borghild Tenden (V): Kan samferdselsministeren love at de kollektivreisende i Oslo og Akershus raskt vil få merke en økt satsing på kollektivtrafikk som et resultat av den økte bompengeinnkrevingen?

Begrunnelse
I høst økte takstene i bomringen rundt Oslo og det ble satt opp en ekstra bom i Vestregionen. Et viktig grunnlag for det lokalpolitiske forliket om Oslopakke 3 er at en del av bompengene skal brukes til drift av kollektivtrafikken. Folks forventninger til økt kollektivsatsing i Oslo og Akershus er store.

Fredag 7. november melder Østlandssendingen at Ruter må kutte i rutetilbudet. Dette er stikk i strid med de forventningene folk har. I tillegg til dette er det som kjent store forsinkelser på jernbanen. Det er nå stor frustrasjon blant de kollektivreisende i Oslo og Akershus I vår vedtok Stortinget at bompenger fra Oslopakke 3 skal brukes til drift av kollektivtrafikk. Dette støttet Venstre, men vi var bekymret over den sterke statlige kontrollen over bompengene.

I forbindelse med behandlingen av lovforslaget foreslo Venstre at departementet burde åpne for at bompenger som benyttes til drift av kollektivtrafikken kan kanaliseres direkte til et regionalt eller lokalt administrasjonsselskap, i dette tilfellet Ruter AS. Regjeringspartiene ville ikke støtte forslaget.

Les mer på Stortingets nettsider

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**