Våre folkevalgte

Her finner du en oversikt over våre fylkestingrepresentanter samt kommunestyremedlemmer i Hedmark

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


Våre fylkestingsrepresentanter i Hedmark:

Erik Ringnes

Foto: Venstre

Erik Ringnes
Ringnes Gård
2312 Ottestad
918 08 486 (m)
[email protected]

Mirjam Engelsjord

Foto: AO Velten

Mirjam Engelsjord

2312 Ottestad
62 41 44 95 (p)
911 27 599 (m)
[email protected]


Våre kommunestyrerepresentanter i Hedmark:

ALVDAL

Ola Eggset

Foto: A.Wahl

Ola Eggset
2560 Alvdal
62 48 77 83 (p)
476 88 279 (m)
[email protected]

Mali Hauen

Foto: Anders Wahl

Mali Hauen
2560 Alvdal
62 48 95 52 (p)
915 98 315
[email protected]

Stein Hoset

Foto: Hege Nilsen

Stein Hoset
Sjulhustrøa
2560 Alvdal
62 48 78 85 (p)
[email protected]

ELVERUM

Line M. Rustad
Gamle Trysilveg 47
2409 Elverum
62 41 44 95 (p)
911 27 599 (m)
[email protected]


Saynab Mohamud

41063197 (m)
[email protected]

Tom Kr. Berger

Foto: A.Hovstø

Tom Kristian Berger
Kanalvegen 17
2408 Elverum
[email protected]

Hanne Henriksen Elverum Venstre

Foto: Venstre

Hanne Henriksen
Furukanppen
2415 Heradsbygda
[email protected]

ENGERDAL

Erling Hyllvang, Engerdal

Foto: Privat

Erling Hyllvang
2440 Engerdal
62 45 91 61 (p)
924 41 805 (m)
[email protected]

GRUE

Fylkesårsmøte2008

Foto: A.Hovstø

Ola Rostad
Nordby
2260 Kirkenær
62 94 75 69 (p)
911 53 636
[email protected]


HAMAR

Stein Frøysang
Falkvegen 1
2323 Ingeberg
926 06 488 (m)
[email protected]


Mete Wilas

Lyren 19
2316 Hamar
62 53 07 21 (p)
[email protected]

KONGSVINGER

Anne Rikvold Jess

Foto: A.Hovstø

Anne E. Rikvoll Jess
Aagot Vangensvei 4
2211 Kongsvinger
62 81 47 42 (p)
930 68 127 (m)
[email protected]

RINGSAKER

Morten Andersen

Foto: A.Hovstø

Morten Andersen
Elgtråkket 4
2390 Moelv
62 36 88 72 (p)
907 28 504 (m)
[email protected]

Sjur Alhaug

Foto: A.Hovstø

Sjur Alhaug
Høgring Gård
2390 Moelv
62 36 79 12 (p)
970 13 359 (m)
[email protected]

Stein Olavsson Glimsdal

Foto: A.Hovstø

Stein O. Glimsdal
Fjellnærvegen 34
2610 Mesnali
62 35 20 07 (p)
948 98 674 (m)
[email protected]


STANGE

Mirjam Best

Foto: A.Hovstø

Mirjam Engelsjord
Liaveien 32
2335 Stange
62 57 94 44 (p)
900 17 439 (m)
[email protected]

Fylkesårsmøte2008

Foto: A.Hovstø

Erik Ringnes
Ringnes Gård
2312 Ottestad
62 57 80 47 (p)
918 08 486 (m)
[email protected]

TOLGA

Svein Gjelten Bakken

Foto: Anders Wahl

Svein Gjelten Bakken
Gjelten
2540 Tolga
990 14 720 (m)
[email protected]

TRYSIL

Pål fra Trysil

Foto: A.Hovstø

Pål S. Bjørseth
Hagebekkveien 4
2420 Trysil
997 46 395 (m)

Hans Hammond Rossbach

Foto: B.Aartun

Per Jon Stengrundet
Kjellåsveien 14
2420 Trysil
62 45 07 42 (p)
926 50 934 (m)
[email protected]

TYNSET:

Caspar Scharer
Gammelveien 6
2500 Tynset
62 48 16 26 (p)
913 08 113 (m)
[email protected]

ÅMOT

Øystein Håkonsløkken, Åmot Venstre

Foto: A.Hovstø

Øystein Håkonsløkken
Skogveien 18
2450 Rena
62 44 30 24
920 17 072
[email protected]


ÅSNES

Lars Petter Hegglund, Åsnes

Foto: A.Hovstø

Lars Petter Hegglund
Negardssvingen 3
2270 Flisa
930 18 263 (m)
[email protected]

Kjersti Damhaug, Åsnes

Foto: A.Hovstø

Kjersti Myhre Damhaug
Lunden
2280 Gjesåsem
415 60 560 (m)
[email protected]

Ildsjel, Åsnes

Foto: A.Hovstø

Peter Lund
2280 Gjesåsen
62 95 83 26 (p)
915 85 774 (m)

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**