– Fødestua i Valdres må bestå!

– Fødestua på Fagernes må få leve videre. Dette er viktig for befolkningen i Valdres, sier Eivind Brenna.
På møtet i fylkesutvalget den 18.november fikk Venstre full støtte da Brenna fremmet en uttalelse med dette kravet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


Venstres Eivind Brenna foreslo også at fylkesordfører Audun Tron på vegne av Oppland Fylkeskommune sender et brev til Sykehuset Innlandet og helseminister Bjarne Håkon Hanssen om at de sørger for at tilbudet innenfor det desentraliserte helsetilbud ikke bygges ned, slik som Sykehuset Innlandet nå foreslår.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**