Ny offensiv for folkehelsa

Samarbeidspartiene i Buskerud fylkesting, Ap, V, SV og Sp fortsetter sin offensive satsing på folkehelsearbeid.
– Dette er svært gledelig. Nå har vi rydda unna idrettens og kommunenes usikkerhet omkring videreføring av folkehelsearbeidet, sier fylkesvaraordfører Runolv Stegane (V)

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Samarbeidspartiene i Buskerud fylkesting, Ap, V, SV og Sp forstetter offensiv satsing på folkehelsearbeid.
I fylkesutvalgets møte i dag ble det vedatt å fortsette fylkeskommunens offensive satsing på folkehelsearbeid i tett samarbeid med kommunene, idretten og frivillige organisasjoner.

Staten utpekte Buskerud som satsingsfylke for folkehelsearbeid i 2005. Ap, V, SV og Sp fulgte da opp med en ekstra bevilgning på 2 millioner kroner pr. år fram til 2009. I dagens møte ble det klart at denne satsinga skal fortsette fram til 2012.

Valgbilde

Foto: Knut Arne Jenssen

– Dette er svært gledelig. Nå har vi rydda unna idrettens og kommunenes usikkerhet omkring videreføring av folkehelsearbeidet. Vår satsing utløser også en betydelig overføring av statlige midler, slik at det totalt stilles vel 4 millioner kroner pr. år til disposisjon for dette viktige arbeidet, sier fylkesvararordfører Runolv Stegane (V) på vegne av Ap, V, SV og Sp.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**