Lensmann og politi må være ute der folk er

Det er viktig for oss i Venstre å følge opp det som Odd Einar Dørum som justisminsiter sto for, nemlig at det skal være et lensmannskontor i alle kommuner.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


Forslaget om å legge ned lensmannskontor er fremmet av økonomiske årsaker. Det er for dyrt å opprettholde sies det fra politimesterne. “Dersom de skal opprettholdes må politikerne sørge for nok ressurser”, blir det sagt. Det er stortingets oppgave og den må tas på alvor. Det er likevel viktig for oss i Venstre og følge opp det som Odd Einar Dørum som justisminsiter sto for, nemlig at det skal være et lensmannskontor i alle kommuner. Dette gir trygghet, lokalkunnskap og en helt annen mulighet til å drive forebyggende arbeid. I redegjørelsen for fylkesutvalget gav Eivind Brenna fra Venstre uttrykk for at det er en avsporing av debatten å fokusere på lensmannskontorene og antallet. Det er viktigere å se på om oppgaver og organisering av vaktsamarbeid er optimalt utnytta. Erfaringene med vaktsamarbeid som f.eks i Valdres ser ut til å ha gitt mer synlig politi ute.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**