Pressemelding: Om uadressert reklame

Østfold Venstre oppfordrer alle partier i Østfold om å påvirke sine stortingsgrupper til å støtte et forslag om å speilvende dagens ordning for å stoppe uadressert reklame.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


Familie og kulturkomiteen på Stortinget har avgitt innstilling om ny markedsføringslov. Ett av punktene er retten til å reservere seg mot uadressert reklame. Flertallet (Ap, SV, Sp, H og Frp) sier at dagens system med å sette "nei takk"-lapp på postkassen er nok, og vil ikke gi kommuner rett til å kreve speilvending.

Venstre og Kr.F vil derimot gi kommunene slik rett. Da kan saken diskuteres og avgjøres lokalt, også i balansepunktet mellom hensynet til forbrukere, miljø og lokalt næringsliv. Frihet og ansvar.

Venstres klimakampanje. Logo.

Foto: Venstre

Også kommuner i Østfold er med på laget om å ønske en ordning som gjør at vi kan få mindre unødig avfall som følge av all den uønskede reklamen. Som Venstre ser de miljøgevinsten. I Østfold gjelder dette i alle fall kommunene Sarpsborg, Moss og Spydeberg.

Saken blir behandlet i Odelstinget fredag den 28. november. Østfold Venstre oppfordrer alle partier i Østfold om å påvirke sine stortingsgrupper til å støtte et forslag om å speilvende dagens ordning.

Forslaget til Venstre og KrF:
“Stortinget ber Regjeringen komme tilbake til Stortinget med et forslag om en endring av markedsføringsloven §~12 som åpner for at kommunene lokalt kan bestemme at dagens reservasjonsordning “speilvendes” fra “nei-takk” til “ja-takk” til markedsføring ved uadressert post.”

Bakgrunn:
Nesten 90 kommuner har gjort vedtak om at de ønsker en speilvending — fra Nei takk! til Ja takk!
47 av dem har skrevet brev til departementet. De aller fleste av disse kommunene styres av de partiene som på Stortinget ikke støtter dem. Disse kommunene har altså støttet Venstres syn på lokaldemokratisk medbestemmelse, men møtes med statlig overstyring fra sine egne.

Kontakt:
Sindre Westerlund Mork
Leder i Østfold Venstre
M: 916 95 642

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**