Regjeringen for svak på det viktigste i skolen

– Hvorfor er ikke regjeringspartiene villige til å gjøre det som er viktigst i skolen tilstrekkelig godt, undrer Sindre Westerlund Mork, leder i Østfold Venstre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


Da kvalitet i skolen nylig ble debattert i Stortinget, ble regjeringens unnfallenhet nok en gang synlig. Det positive er at Regjeringen i stortingsmeldingen, følger opp forslag fra blant andre Venstre. Dog er det synd at Regjeringen har brukt tre år på å innse at forslagene er riktige å gjennomføre men de går dessverre ikke langt nok.
Venstre har, gjennom de siste tre årene, fremmet en rekke forslag for å øke kvaliteten i skolen.
Jeg kan spesielt nevne forslag om å innføre et kompetanseår samt et lærerløft for lærere i grunn- og videregående skole. Disse etterfølges nå delvis av Regjeringen.

Dokument, program

Foto: Microsoft

Regjeringen går imidlertid ikke langt nok og er ikke ambisiøse nok i sitt forslag om videreutdanningsordning for lærerne. Venstre mener at systematisk videreutdanning må gjelde for alle lærere i alle fag, ikke bare noen lærere i enkelte fag. Dette må gradvis innfases. Venstre er skuffet over at regjeringspartiene ikke ville støtte vårt forslag her. Vi mener også at stat og lokale skoleeiere skal dekke kostnadene knyttet til videreutdanningen, ikke at lærerne selv skal dekke 20 prosent.

Venstre er også skuffet over at Regjeringen ikke støtter oss i å stille fagkrav for å undervise på alle fag og på alle trinn. Ikke bare innenfor enkelte fag. Ved å stille krav, sikrer vi at lærere har en faglig bakgrunn i fagene de reelt sett underviser i. Dette vil sette en ambisjon for norsk skole som er naturlig med tanke på å få større systematikk inn i videreutdanningen for lærere, samt for måten allmennlærerutdanningen organiseres på.

Det er for meg en gåte at regjeringspartiene heller ikke vil støtte Venstres forslag om nasjonale rekrutteringsplaner. Vi må sikre mange nok gode lærere i skolen. Uten flere lærere og en styrket lærerkompetanse greier vi ikke å øke elevenes læringsutbytte. For lærerne er selve rammeverket i skolen. Rekrutteringsplaner har Venstre foreslått flere ganger tidligere, men nok en gang blir det altså stemt ned av regjeringspartiene på Stortinget.

Sindre Westerlund Mork
Leder i Østfold Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**