Etterlyser forskningsinnsats

Venstres etterlyser en målrettet satsing på framtiden, på det nyskapende, miljø- og klimavennlige næringslivet og ikke minst en storsatsing på kunnskap og forskning.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**

Vera Lysklætt i stortingssalen

Foto: Venstre

I finansdebatten i Stortinget i dag sa Lysklætt, venstre at en slik satsing også var konklusjonen etter en industrikonferanse i Hammerfest denne uken.
Ny kunnskap – – Selv med en internasjonal finanskrise, er Norges muligheter til å investere i framtiden fortsatt svært stor. Det gjør man ved å satse på kunnskap og nye ideer gjennom robuste bevilgninger og langsiktig satsing på utdanning, forskning og næringsliv. Ikke minst gjelder dette utvikling av ny kunnskap og nye produkter innen fiskeriene og marin sektor.
Regjeringen struper forskning – – Dessverre har Regjeringen valgt en heller defensiv og lite framtidsrettet politikk, og konsekvensen kan bl.a. bli mindre nyskaping og en lavere evne til å finansiere framtidig velferd. For Venstre er det derfor uforklarlig at Regjeringen fortsetter å strupe forskningen og universitetene selv med dagens forsøk på å kompensere litt av de økte kostnadene neste år, sa Lysklætt

“Waiting for the miracle to come”, Leonard Cohen

Video hentet fra YouTube. For full video klikk her.

“Democracy”, leonard Cohen

Video hentet fra YouTube. For full video klikk her.
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**