Venstre vil ta klimagrep

– Regjeringen viser en utidig mangel på vilje til å følge opp klimatiltak. De gjør bare det de presses til, mener Sindre W. Mork, fylkesleder i Østfold Venstre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Politiske kommentatorer etterlyser hvem som er villig til å ta upopulære og kostbare klimagrep nå som vi går inn i et valgår. Svaret er Venstre. Det er feil å tro at alle klimagrep er upopulære. Dessuten er de helt nødvendige, og utvilsomt lønnsomme for fellesskapet.

Miljø er lønnsomt

Foto: Gunn-Torill Homme Mathisen

Det foregår et omfattende arbeid med klimaplaner i kommunene i Østfold. Dette skal bli det lokale bidraget til de nasjonale klimamålene. Venstres lokale folkevalgte vil følge disse planene opp konkret i hver enkelt kommune. Det er helt nødvendig skal vi lykkes.

Da er det ikke bare trist, men direkte ødeleggende at Stoltenberg-regjeringen driver med resultatløs klimaretorikk. Den hevder den er pådriver, men ordene er kun pynt på en nasjonal klimasatsing som regjeringen ikke følger opp i praksis. Utslippene i Norge er rekordstore. Det er en hån mot alle de som hver dag jobber med klimaspørsmålet.

Regjeringen planla å kjøpe FN-godkjente klimakvoter fra fattige land for 505 millioner kroner. Det gjør de ikke likevel. I følge statsbudsjettet for 2008 skulle regjeringen tjene to milliarder kroner på salg av klimakvoter i EUs kvotemarkedet. Men den norske kvotetildelingsplanen er ennå ikke godkjent av ESA, og dermed er norske bedrifter utestengt fra dette markedet.

I stedet er gevinsten på kvotesalget reduseres til 200.000 kroner, akkurat nok til å gjøre stortingsrepresentantenes reiser klimanøytrale. Dette er for dårlig. For dårlig for klimaet, for dårlig for landet og for dårlig for regjeringens troverdighet i klimaspørsmål.

Venstres Gunnar Kvassheim, leder av Stortingets miljøkomite, har nå krevd en statusrapport for oppfølgingen av klimaarbeidet ett år etter at klimaforliket ble inngått i Stortinget. Regjeringen har svart at de vil legge fram en rapport.

Sindre W. Mork

Foto: Anders Akselsen

Mangelen på nasjonal oppfølging viser hvor viktig det er å holde trykket oppe i arbeidet med å nå de målene og iverksette de tiltakene det er bred enighet om må på plass i klimapolitikken. Venstre vil bidra til det, også i et valgår.

Sindre Westerlund Mork
Leder i Østfold Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**