Økt satsing på trafikksikkerhet

I Venstres alternative budsjett prioriterer Venstre 285 mill. kroner mer til trafikksikkerhet og rassikring.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

 Venstre og Borghild Tenden vil prioritere trafikksikkerhet.

Venstre og Borghild Tenden vil prioritere trafikksikkerhet.

– Dødsfallene i trafikken har økt den siste tiden. Det er bekymringsfullt, fordi stadig flere uskyldige rammes hardt av andres uansvarlige opptreden eller uoppmerksomhet i trafikken, sier Borghild Tenden.

– Derfor foreslår Venstre flere tiltak for å skille motgående kjøreretninger og sikre myke trafikanter gjennom økt satsing på midtrekkverk og gang- og sykkelveger med 150 mill. kroner mer enn regjeringen, legger hun til.

– Venstre foreslår også 100 mill kroner til rassikring på utsatte strekninger. Det går flere ras på stadig nye steder. Det krever en opptrapping av innsatsen, avslutter Tenden.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**