Satser på skole, samferdsel og kultur

Hedmark Venstre viser et alternativt budsjett med vilje til å prioritere skikkelig på primæroppgavene til fylkeskommunene.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Venstre er fornøyd med å kunne vise velgerne et alternativ til de Rød-grønne også på fylkeskommunalt nivå. Opposisjonen er nå et klart alternativ til dagens Fylkesråd hvor vi tydeliggjør hva som er forskjellen på høyresiden og venstresiden på lokalt og regionalt nivå: Vilje til fokus på kjerneoppgavene for å løse de store utfordringene.

Samarbeidspartiene har et ønske om å fremstå som et reelt politisk alternativ i Hedmark. Derfor har de sammen utarbeidet et fullstendig alternativt budsjett med vilje til å tenke annerledes for å kunne satse skikkelig på primæroppgavene til fylkeskommunen: Skole, Samferdsel og Kultur.

Venstre har i samarbeid med de andre partiene gjort et grundig arbeid med alternativt budsjett. Partiene viser klare alternativ til nåværende regimet med vilje til å prioritere, og Venstre ønsker å satse på Togtrikk og etterutdanning av lærere og rektorer.

For Venstre har det i prosessen vært ønske om mange tiltak, men spesielt en utredning av Togtrikk og midlertidig tilbud med pendlebuss fra stasjonene i Hamar og Elverum har vært viktig. I tillegg ønsker også Venstre en satsning på etterutdanning av lærere og rektorer.

Etter å ha vært i kontakt med Hedmark Trafikk er det klart at en utredning av togtrikk mellom Elverum og Hamar vil være omfattende og må gjøres av enten Asplan Viak eller Transportøkonomisk Institutt. Selv om dette koster mye penger, har Venstre fått de andre partiene med på en utredning og sette av penger til en midlertidig løsning fra høsten 2009 med pendelbuss fra hver stasjon. Dette vil være en stor satsning på kollektivtrafikk og få bort et stort antall biler fra veien i rushtiden.

For Venstre har det også vært viktig i forbindelse med satsning på kvalitet i skolen å prioritere etterutdanning av lærere og rektorer. For å unngå frafall i videregående skole viser NIFUstep til at det er en direkte årsakssammenheng mellom resultater i grunnskolen og frafallet. Med 2,5 i karakter fra grunnskolen er sjansen for at denne eleven fullfører vgs med bestått eksamen, mindre enn 50 %. Derfor må fylkeskommunen med sine større ressurser være en regional skoleutviklingsaktør, og med erfaringene fra Oslo kommune ønsker vi at videreutdanningen skal være for rektorer å lærere i både grunnskolen og den videregående skolen.

I tillegg har Venstre også sørget for penger til nytt fjøs og ridehall på Storsteigen vgs. Under en komitereise i Nord-Østerdal i høst, fikk vi omvisning på Storsteigen og så en driftsbygning som er lite egnet som øvingsobjekt og som i tillegg brukes på dispensasjon. En ridehall vil styrke både skolen og det hestemiljøet som betyr mye for hele Nord-Østerdal.

Fylkesrådet har lagt frem et budsjett som inneholder lite vilje til forandring og satsning. Med vårt budsjettforslag vil fylkeskommunen løse de oppgavene den er satt til med et sterkt fokus på kunnskap, infrastruktur og kultur. Selv om Fylkesrådet har forsøkt å gi opposisjonen korte tidsfrister mener vi å ha lagt frem et kvalitetssikret godt alternativt budsjett.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**