Luke 20 – Julekalenderen

Hver dag fram mot julaften presenterer Østfold Venstre ulike Venstre-venner. Nr 20 er Ida Johanne Bohmann, leder av Østfold Unge Venstre, ung, liberal og engasjert.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Jeg heter Ida Johanne Bohmann og er leder i Østfold Unge Venstre. Jeg er nr 5 på Østfold Venstres liste til stortingsvalget i 2009, styremedlem i Østfold Venstre og er også aktiv både i Moss og Rygge Venstre.

Ida Johanne Bohmann

Foto: Privat

Jeg er 18 år og går på Kirkeparken videregående skole i Moss, med fordypning i Juss og Statsvitenskap.

Jeg meldte meg inn i Venstre fordi jeg har en grunnleggende tro på at samfunnet kan endres til det bedre. Som liberaler mener jeg det er enkeltindividet som skal settes i fokus, og som politiker er det viktig å se hvert enkelt menneske.

Klima og miljø har alltid vært, og vil alltid være en av mine hjertesaker. Klimaendringene og truslene mot de livsviktige økosystemene må tas på alvor. Venstre et ett parti som våger å tenke nytt og radikalt på klimafronten. Dét mener jeg er veldig viktig. For å få bukt med de negative klimaendringene må vi være fremtidsrettet og løsningsorienterte. På et lokalt plan er det veldig viktig å få på plass lokale klimaplaner.
I følge tall fra Cicero kan kommunene påvirke 15 % av landets totale klimagassutslipp. Det skjer for lite på den lokale klimafronten. Vi er nødt til å sette oss ambisiøse mål skal vi ta hensyn til miljøet. Norske politikere er svært offensive når det gjelder debatter og målsettinger. Men handlingen uteblir ofte. Folk ønsker å bidra selv, og det er vår oppgave som politikere å legge til rette for dette. Dette er vår store mulighet.

Skolepolitikk er også et viktig område for meg. Vi må gjenreise respekten for læreren og fagkunnskapen. Alle skal ha mulighet til å utvikle sine egenskaper og møte utfordringer på sitt nivå. Skolen skal ikke være et sted for en gjennomsnittselev som ikke finnes. Det er enkeltindividet som skal stå i fokus. Dessuten mener jeg vi bør satse mer på realfagene og fremmedspråk som fransk, spansk og tysk. Fremmedspråk bør bli et fag fra 4.trinn av.

Integrering og asylpolitikk, rusomsorg og forskning er også områder som jeg brenner sterkt for.
Venstre vil utvide den enkeltes mulighet til å ha makten i eget liv — uavhengig av kjønn, livssituasjon og bakgrunn. Vi skal ikke hvile før friheten gjelder overalt, for alle.

Jeg vil også benytte anledningen til å ønske alle en fredelig og god jul.

Jul

Foto: Microsoft

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**