Luke 23 – Julekalenderen

Hver dag fram mot julaften presenterer Østfold Venstre ulike Venstre-venner. Den nest siste er Sindre Westerlund Mork, Moss, som er politisk aktiv på de fleste plan i Venstre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Sindre W. Mork

Foto: Mari Rjaanes

Jeg er i Venstre fordi jeg tror på at individer ønsker å bidra til fellesløsninger gjennom å ta ansvar for
hverandre.

Venstre er et liberalt parti basert på ideologi og uten særinteresser. Nettopp derfor hører jeg hjemme her.

De to viktigste politiske sakene mener jeg er miljø og skole. Det er hovedgrunnen til at jeg har engasjert meg i politikken.

Miljøet må vi ta vare på for å kunne leve på jorda. Hver og en av oss kan bidra med sitt. Det vi gjør lokalt hjelper også globalt. Derfor er det så viktig.

Skal vi kunne utvikle kunnskap og sammen skape et godt samfunn så må vi ha gode lærere og gode skoler. Det gir hver enkelt elev mulighet til å utnytte sine egenskaper og interesser. Derfor er skole så viktig for alle våre barn. Derfor er skole viktig for alle.

Jeg er Østfold Venstres 2. kandidat i stortingsvalget i 2009 og har vært med i bystyret i Moss og som tillitsvalgt i ulike roller i Moss og Østfold Venstre siden 1999. Nå er jeg landsstyremedlem og leder i Østfold, samt gruppeleder i Moss bystyre i tillegg til i Østfold fylkesting. I Moss er jeg også medlem av Miljø- og samferdelsutvalget.

jul

Foto: M.A.Bjørkli

Jeg ønsker dere alle en fredelig jul og ser fram til et godt liberalt Venstrevalgår i 2009.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**