Luke 24 – Julekalenderen

I den aller siste luka presenterer vi Østfold Venstres 1. kandidat i stortingsvalget i 2009, Rita Iren Sletner, Eidsberg. En sterk sosialliberal stemme med erfaring fra kommunestyre, fylkesting og som statssekretær i Justisdepartementet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Jeg stemmer Venstre fordi det å være sosialliberaler innebærer en sterk tro på menneskets skaperevne, kreativitet og ansvarsfølelse. Det å sette mennesker i sentrum og ikke i grupper eller klasser er viktig for meg. Alle mennesker er likeverdige, men ingen er like og må derfor bli møtt som seg selv. Det sosialliberale samfunnet forutsetter en god maktbalanse mellom enkeltmennesker og demokratiske fellesløsninger hvor åpenhet og innsyn er en forutsetning.

Rita Sletner

Foto: Audun Halaas

Arnulf Øverlands ord har fulgt meg hele mitt voksne liv – En skal ikke tåle så inderlig vel den urett som ikke rammer en selv.

Derfor har skjæringspunktet mellom sosialpolitikk og justispolitikk fått fram menneskerettighets-forkjemperen i meg.

Overgrep i alle sine former er et brudd på menneskerettighetene og frihet i fra vold og overgrep skal være hverdagen for alle.

Fram til så skjer har Venstre en stor jobb å gjøre. Derfor er dette er politiske områder jeg har jobbet med i mange år. For en liberaler er likegyldighet aldri et alternativ.

Sosialt entreprenørskap er et forholdsvis nytt begrep i Norge, men det dreier seg om å ta et brennende hjerte og koble det med entreprenørskap og en god gründertankegang. Da vil vi i fremtiden få mange spennende sosiale arbeidsplasser som gateavisen Oslo og Bymisjonens varmestuer.

Drømmen er at mennesker kan få bli mennesker og ikke klienter eller pasienter. I disse juletider bør sosialt entrepenørskap få mange engasjerte mennesker til å tenke nettopp sosialtentrepenørskap.

Den samme tankegangen kan vi bruke i miljøets tjeneste.

Det grønne entrepenørskapet og venstres gode miljøpolitikk vil gjøre Østfold til et fyrtårn på å vise en grønn vei langt utover 2009.

Jeg kunne også ha skrevet mye om Venstres flotte skolepolitikk, men nå skal dere alle få julefred.

Avslutningsvis må jeg allikevel nevne at med Venstres framgang de siste årene er det en stor mulighet for en sosialliberal røst i fra Østfold ved Stortingsvalget i 2009.

juletre

Foto: Microsoft

God jul og godt nytt år til alle fra Rita.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**