Miljø-gjennomslag for Venstre

– Å få et sammenhengende gang- og sykkelveinett i Akershus er en stor seier for oss som er opptatt av å miljøet, uttaler Lise Vistnes, fylkestingsrepresentant for Venstre. Fylkestinget i Akershus vedtok i går å vurdere å et sammenhengende gang- og sykkelveinett i fylket.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


 Lise Vistnes er glad for satsingen på gang- og sykkelveier.

Lise Vistnes er glad for satsingen på gang- og sykkelveier.
Foto: Christoffer Biong

– Det å bygge gang og sykkelstier er bra på mange måter. Det er god folkehelsepolitikk fordi det vil medføre økt fysisk aktivitet og mindre trafikkskader. Det er god klimapolitikk fordi det vil gå færre biler på veiene. Det er god økonomisk politikk å bygge når prisene er lave og folk trenger arbeid mer enn før, sier Vistnes. – Vi som ofte sykler og går ønsker oss også et oversiktlig kart som viser hvor disse veiene ligger.

Sviktet av SV
Samtlige partier utenom SV stemte for Venstres forslag om gang- og sykkelveier. – Jeg er skuffet over at miljøpartiet SV ikke støtter oss i dette, sier Vistnes. – Dette er et utfordrende mål, men det er ikke et urealistisk mål å strekke seg etter. Gående og syklende i fylket vårt fortjener et bedre tilbud enn det vi har i dag. Mange kommuner har planene for gang- og sykkelveier klare, men mangler penger. Venstres juleønske til regjeringen er å få mer penger til trafikksirkingstiltak som gang- og sykkelstier.

For flere spørsmål, kontakt Lise Vistnes på tlf. 92 63 71 79, eller e-post: [email protected]

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**