Investere i miljø nå

Venstres partileder med en flammende tale til landsstyret

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**

Lars Sponheim til Venstres landsstyremøte i Tromsø

Foto: Frode Fjeldstad

Landsstyremøtet 13.desember 08 fikk seg presentert en alvorlig og inspirerende tale av Venstres partileder Lars Sponheim som ble direkte-sendtVenstre-TV.
– Vi må forstå en ny situasjon, finanskrisen var varslet, men kom allikevel brått på oss. Én dag før budsjettbehandlingen i Stortinget ble den første krisepakka varslet av Regjeringen. Alle forutsetninger for budsjettbehandlingen har vært feil fra Regjeringen. Hvor galt er dette og hvor galt kan det bli? Etter en enorm global vekst basert på lånte penger har vi måttet stoppe opp.
Venstre er opptatt av en nøktern pengebruk og en myk landing.
•Renta må ned — lav rente er den viktigste medisinen
•1 % utgjør 1 mrd for kommune-Norge
•Det samme for bedriftene hvor rente er enstor utgift
En underlig budsjettbehandling i Stortinget. Budsjettet som var basert på gode tider og ble fort utdatert — det tok tid å komme med endringer. “Det striregner ute, men alle lot som om det var sol”. Regjeringa jobbet i hemmelighet med en krisepakke. 20.okt innrømmet ingen at premissene for budsjettet var feil. En surrealistisk budsjetthøst. Stramhetsgraden riktig for få ned renta.
– Vi ser for oss store bevegelser i velgermassen. Venstre advarte tidlig mot den populistiske politikk som FrP sto for. Forskning og utvikling (FoU) er fornuftig i nedgangstider. Bruk de dårlige tider til klima- og miljøtiltak. Venstre ønsker en radikal politikk med grønnere økonomi. Det skal bli dyrere å skade miljøet. For gründere og småbedrifter må det være lov å tjene penger.
– Vi må intensivere vår investering i ny kunnskap. Summen disse sakene gir politisk kraft. Kreftene vil søke å lykkes innenfor rammen av en grønn økonomi.
– SV og Heikki Holmås vil ikke ta bedriftene, men eierne. SV liker små bedrifter som ikke tjener penger.
Kunnskap og FoU er helt sentralt også for småbedriftene.
– Norge meget avhengig av et ytre markeder. Det er eksportindustrien som lider.
– Vi må også dosere ut vedlikeholdsoppgaver av offentlige bygg — som for eks å holde vindusprodusenter i live! Vi kan løse krise innenlands med mottiltak som å dekke etterslepet i vedlikehold. Men eksportindustrien kan vi ikke hjelpe på samme måte — eks aluminium- ref Raufossmiljøet. Her må være målretteta tiltak mot disse bedriftene i form av skattelette, omstille seg til andre markeder, eks fornybar sektor med vindmøller innenfor metallurgisk industri. Derfor foreslår Venstre å etablere KLIMATEK for å gå løs på de nye mulighetene!
– Vi må også ha nye samferdselsprosjekter, men det tar lengre tid å planlegge store vei- og baneprosjekt.
– Vedlikehold av skoler og offentlige bygg må iverksettes og kan få langsiktige virkninger for kommunene ved å få ned driftskostnadene ved å redusere bruk av fossil energi og elektrisitet. Obamas nye stabsjef uttalte nylig: EN KRISE MÅ IKKE BLI BORTKASTET
Vi kan forvente 100.000 nye arbeidsløse neste år.
Om behandlingen av Venstres program for neste periode:
•Gjennomarbeidet program
•Lavutslippssamfunnet
•Mindre avhengig av fossil energi – 3 mill arb ledige bilprod arbeidere i USA — også pga manglende miljøsatsning – 80 % av japanske biler kan selges i Kina – Kun 20 % av de amerikanske kan selges i Kina pga utslippskrav – USA har ikke skjønt det men nå med ny president kan dette endres
•Økte penger til kommunene hjelper ikke, kommuene får ikke mer for pengene enn i 2005 pga prisstigning – Vi må gjøre en del ting billigere – Gjøre noe med kostnadene i kommunene – Vil ikke se rådmannen hver dag på sykehjemmet, men vil se flere sykepleiere
•Sykehuskostnadene eksplodert – kanskje ikke så mange må på sykehus, 45 milliarder brukes på våre eldre i sine siste måneder med sammensatte problemer, Ut og inn av sykehus hele tiden – Vi må ha et tilbud nærmere der folk bor med leger — eks sykehjem, mer verdig tilbud — billigere og bedre, Mange kommuner er for små til dette, Derfor må vi få større kommuner, Desentralisering er kjernen for å få ned kostnadene
•Miljø – Månelandingen på Mongstad – 2014 i kontrakten med Statoil/Hydro – Trenger mer tid for å få ny tekn — ellers dagens Mitsubishi teknologi – Statsminsterens troverdighet på spill – Enger i NSB får ikke lov snakke med opp Venstre politikerern Tenden – Dette er flertallsmakt – Kårstøanlegget har gått 2 uker! Selger kvoter — 400 mill over statsbudsjettet – Vi kunne vært best på miljø i Europa.
Viktige temaer i dag ellers:
Heroin på resept — for noen få, kanskje så få som 100 mennesker, vi må tenke på nytt
Uhelbredelig syke som kan få et mer verdig liv – vår stortingsrepresentant Ludvigsen har i forslag i stortinget om at fastlege skal kunne gi bedre tilbud til pasientene

Pol reklame:
historien: ODE fremmet forslag om ytringsfrihet

Står seg ikke prinsippielt

Ta vare på demokratiet

ODE forlag om pol reklame på tv med en begrensning

Alle må være sikret gjennom ordninger

Alle må få litt sendetid

Venstres standpunkt vil vinne fram

%:

Vokst med 1 % i året..

Handler ikke om å surfe inn..

Nye kort deles ut hele tiden

Krevende landskap

Jubileum

Generalsekr lært seg navnet på mange land i utlandet, men valget må vinnes her

Vi har flertall Dørum, hold kjeft! Trheim

Flertallsregjeringer er ikke så bra

Det regner ute — hvordan kler vi oss da .

Høyre sitter med jokeren

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**