HØYRETABBE I FYLKESTINGET

– Det bør ropes varsku om mangel på kunnskap når sentrale fylkespolitikere fremmer forslag som er direkte lovstridige, sier fylkesvaraordfører Runolv Stegane (V).

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Høyre bommet fullstendig da fylkestinget tirsdag skulle avgjøre om elev- og lærlingeombudet i Buskerud skulle ansettes på åremål.

Valgbilde

Foto: Knut Arne Jenssen

– Det bør ropes varsku om mangel på kunnskap når sentrale fylkespolitikere fremmer forslag som er direkte lovstridige, sier fylkesvaraordfører Runolv Stegane (V).

Bakgrunnen for Steganes sterke uttalelse er at Høyre foreslo å engasjere ombudet i fire år. Dette fikk fylkesvaraordfører Stegane til å gå på talerstolen og stille spørsmål om lovligheten av et slikt forslag. Det ble ganske raskt avklart at det i Norge ikke er lov å engasjere folk over så lang tid uten en ordinær ansettelse. Derimot er det fullt lovlig å ansette personer på åremål med varighet seks år, slik Ap, Sp, V og SV stemte for.

Høyre tok gruppemøte og måtte ganske slukøret trekke sitt forslag.
-Jeg slutter aldri å bli overraska over hvor dårlig det står til med kunnskapen om rettighetene til arbeidstakerne, nedfelt både i lov og i hovedavtalen, sier fylkesvaraordfører Runolv Stegane (V).

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**