Velkommen til Akershus Venstres årsmøte!

Akershus Venstres årsmøte blir avholdt 28. feb til 1. mars på Vettre hotell i Asker. Dette er samlesiden for årsmøtet. Her vil det komme oppdatert informasjon om årsmøtet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Video hentet fra YouTube. For full video klikk her.

Aktuelle saker:
Her finner du Lars Sponheims tale til årsmøtet (lørdag 28. mars)
Hva mener Akershus Venstre om EU?

 Lars Sponheim besøker Akershus Venstres årsmøte.

Lars Sponheim besøker Akershus Venstres årsmøte.
Foto: Frode Fjeldstad

Årsmøtet varer fra lørdag morgen til lunch på søndag kl. 14.15. Vi skal blant annet
behandle politiske uttalelser, forslag til nytt stortingsvalgprogram og
Venstres leder, Lars Sponheim, kommer på besøk lørdag formiddag. Dette kommer til å
bli et spennende og inspirerende møte med mye tid til politiske debatter.

Program for årsmøtet (Programmet som pdf):

Lørdag
09.00-10.00 Registrering
10.00 Konstituering
10.15 Åpning/kulturelt innslag
10.45 Lars Sponheim innleder 30 min
11.15 Generell politisk debatt 45 min, med oppsummering fra Lars Sponheim
12.00 Politiske uttalelser (orientering om innkomne uttalelser etc.)
12.15 Lunch
13.00 Årsmeldinger, regnskap, budsjett, fastsettelse av kontingent
13.45 Forslag til vedtektsendringer
14.15 Uttalelser (redaksjonskomitéens innstilling, antalls-og prioriteringsdebatt)
14.45 Pause
15.00 Innledning om stortingsvalgprogrammet
15.20 Generell debatt om programmet
16.00 Stortingsvalgprogrammet, behandling av innkomne endringsforslag
16.30 Pause
16.45 Politiske uttalelser
18.30 Møteslutt
19.00 Middag

 Abid Raja og Borghild Tenden skal presentere Akershus Vestres valgkampplan -

Abid Raja og Borghild Tenden skal presentere Akershus Vestres valgkampplan – “To på tinget”
Foto: Jorunn Nakken

Søndag
09.30 VKU presenter valgkampplanen
10.15 Stortingsvalgprogrammet forts.
11.15 Pause og utsjekking
11.45 Valg
12.30 Politiske uttalelser
13.30 Avslutning ved leder
13.45 Møtet heves
Lunch

 Årsmøte 2009 finnes også som Facebook-event.

Årsmøte 2009 finnes også som Facebook-event.

Sakspapirer (som pdf-filer)

Veibeskrivelsen finnes i innkallingen eller på Vettre Hotels hjemmesider.

For praktiske spørsmål, kontakt:
Christoffer Biong
Fylkessekretær for Akershus Venstre
Epost: [email protected]
Tlf: 97 65 27 97

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**