– Nytt takst- og sonesystem er godt for innbyggerne og miljøet

Forslaget til nytt takst- og sonesystem vil gi en kraftig forenkling og forbedring av kollektivtilbudet i Oslo og Akershus. Ruter AS har laget et godt forslag som nå skal opp til politisk behandling, sier fylkesvaraordfører Inge Solli (V).

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**

Fylkesvaraordfører Inge Solli (V)

Fylkesvaraordfører Inge Solli (V)

– Det er en målsetning at Akershus skal være et klimapolitisk foregangsfylke, og at enda flere skal reise kollektivt. Den kraftige forenklingen og forbedringen det foreslåtte takst- og sonesystemet vil gi, er et av de viktigste bidragene for å oppnå begge deler, sier Solli.

Etableringen av kollektivselskapet Ruter AS ble gjort for å skape et bedre og samordnet kollektivtilbud i Oslo og Akershus. Videre er målsetningen at kollektivtilbudet skal være konkurransedyktig i forhold til bruk av bil slik at vi får flere reiser med kollektivtrafikken.

Ruter har vurdert seks forskjellige løsninger for det nye takst- og sonesystemet, og anbefaler et alternativ der de nåværende 88 sonene i regionen reduseres til 3.
Bysonen Oslo inkluderer Østre Bærum og hele Kolsåsbanen. Hele T-banenettet kommer innenfor bysonen og kan dermed betjenes med det valideringsutstyret som er i bruk.

Sone 1: Oslo og Østre Bærum.
Sone 2: En ring utenfor Oslo til og med Asker, Ski, Lillestrøm og Nittedal.
Sone 3: Resten av Akershus fylke.

Gjennomføring av det anbefalte takst- og sonesystemet vil koste Akershus fylkeskommune 180 mill kroner. Saken skal opp til politisk behandling i 2009, og et nytt takst- og sonesystem kan tidligst innføres i 2010.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**