Hvor er resultatene i jernbanepolitikken?

Fjoråret ble et rekordår i antall forsinkelser og innstillinger av kollektivtransport. Borghild Tenden etterlyser konkrete resultater fra regjeringen, og ikke bare skryt om økt pengebruk. Les hele innlegget her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


 Venstres Borghild Tenden etterlyser resultater innen kollektivtransporten. Les mer om Borghild her.

Venstres Borghild Tenden etterlyser resultater innen kollektivtransporten. Les mer om Borghild her.

Senest i romjulen skrøt representanter fra regjeringen igjen av pengebruken innefor samferdselsområdet når man ble konfrontert med manglende resultater. Aldri før har det vært dårligere tilstander på jernbanen. Fjoråret ble et rekordår i antall forsinkelser og innstillinger.

Gjennom regjeringsperioden har vi hørt samferdselsminister Liv Signe Navarsete (Sp) forsøke å selge ut regjeringens politikk. Regjeringen gjennomfører en "historisk satsing" og regjeringen skal ha en "offensiv kurs". Retorikken gjenspeiles ikke i resultatene. Det som er historisk er at pengebruken øker og at resultatene stadig blir dårligere. Det er oppsiktsvekkende.

Det er ikke vanskelig å bruke penger. Utfordringen er å få noe igjen for dem. Det er et tankekors at regjeringen har stanset en rekke av de omstillingene og de moderniseringstiltakene som forrige regjering og Storting satte i gang innenfor jernbanen. Det ble ingen ny kurs for Norge – det ble ingen historisk satsing – i stedet ble det full stopp.

Regjeringen har ikke presentert et konkret alternativ for å modernisere jernbanen. Løftene om såkalt prosjektfinansiering for mer sammenhengende og effektiv utbygging er fremdeles i det blå. Det eneste ærend den sittende regjeringen har hatt er å stanse omstillingsprosesser og øke pengebruken. Regjeringen har alliert seg med særinteresser og fagorganisasjoner i så stor grad at det har blitt skadelig for jernbanen.

Venstre har foreslått en rekke tiltak for å modernisere og fornye samferdselspolitikken. Vi har foreslått omstillinger og strukturendringer innenfor både veg og jernbane. Et område Venstre vil satse på er innføring strengere krav til drift av togtrafikken og vedlikehold på jernbanen gjennom utlysning av anbud på enkeltstrekninger. Dette har vært en suksess på Gjøvikbanen, som har kunnet vise til gode resultater og et bedre tilbud til de reisende. Dessverre må vi konstatere at vi snakker for døve ører til en regjering som helst hadde sett at tiden ble skrudd tilbake.

Borghild Tenden
Stortingsrepresentant for Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**