Flere erfarne politifolk i gatene

Drammen sentrum kan kvelds- og nattestid oppleves som et utrygt sted, spesielt på den tiden da de fleste serveringsstedene stenger. Det er mange som ønsker seg et mer synlig politi i gatene, som kan ha en beroligende effekt på rusede personer som er ute etter bråk. Venstre har foreslått for regjeringen å jobbe med et statusøft for ordenspolitiet, som igjen kan stimulere ansatte til å bli i tjenesten i flere år, skriver Ulla Nordgarden, 1. Kandidat Buskerud Venstre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**

Politi

Foto: Venstre

Det er dessverre i dag stor gjennomtrekk av personell i politiets ordenstjeneste. De fleste forsvinner videre til andre jobber i politietaten etter to-tre år. Gjennomtrekken kan bl.a reduseres ved å skape et kompetansegivende lønnssystem, en karrierevei som øker statusen for politiets ordenstjeneste. På samme måte som leger kan bli spesialister i allmennmedisin, bør det være mulig for disse politiets fotsoldater å skape seg en egen karrierevei.

Politifolk vi møter i gatene må ha en tyngde og autoritet som virker på personer som må settes på plass. Alder og de erfaringer man høster i møter med mange ulike mennesker, er viktige egenskaper for ordenspoliti. Derfor er det viktig å finne gode tiltak som kan holde på personellet i ordenspolitiet over flere år.

Ulla Nordgarden
1. Kandidat Buskerud Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**