Fylkesårsmøte 2009

Program for fylkesårsmøte og nominasjonsmøte i Hedmark Venstre på Tynset Hotell 7. og 8. februar 2009

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


nominasjonsmøte og årsmøte i
Tynset Hotell 7. og 8. februar 2009
Det vises til foreløpig innkalling 07.01.09 og innkalles med dette til nominasjonsmøte og årsmøte i Hedmark Venstre på Tynset Hotell 07. og 08.02.09.
Nominasjonsmøtes første del starter 07.02.09 kl. 1430, og møtet avsluttes søndag formiddag.
Årsmøtet starter 07.02.09 kl. 1515 og avsluttes søndag kl. 1400.
Styrets forslag til dagsorden nominasjonsmøte:
• Konstituering.
• Presentasjon av listeforslag og kandidater.
• Vedtakelse av valgliste til stortingsvalget 2009.
Styrets forslag til dagsorden årsmøte:
• Konstituering.
• Årsmeldinger.
• Regnskap 2008.
• Medlemskontingent.
• Budsjett 2009.
• Valg.
• Innledninger og politisk debatt.
• Behandling av stortingsvalgprogram.
• Politiske uttalelser.
• Handlingsplan/valgkampplan for Hedmark Venstre 2009.
Lunsj på hotellet lørdag kl. 1300, festmiddag kl. 2100 og lunsj søndag kl. 1400.
Reis miljøvennlig! Tog sørfra kommer til Tynset lørdag kl. 12.53 og tog går sørover igjen søndag kl. 14.52.
Påmelding e-post eller SMS på telefon 91757926 til Hedmark Venstre v/fylkessekretær Sjur Skjævesland innen onsdag 21.01.09. Ved påmeldingen må det presiseres hvor mange som skal overnatte på hotellet fra lørdag til søndag og hvilke måltider den enkelte eventuelt ikke skal delta på.
Vel møtt!
Hilsen styret i Hedmark Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**