Styremøte Hedmark

Faste månedlige styremøter i Hedmark Venstre avholdes stort sett på Hamar

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

F.årsmøte 2010

Foto: Venstre

Møtene i fylkestyret Hedmark Venstre avholdes stort sett i Lindbergbakken 4, Hamar

Saksliste:

1) Referat fra forrige møte
2) Orientering ved leder Hedmark venstre og Hedmark Unge Venstre
3) Saker til behandling i Fylkestinget
4) Strategiplanen og Venstres organisasjon i Hedmark
5) Kassererfunksjonen
6) Lokalpolitisk nettverk 30.-31.oktober på Honne, Biri
7) Uttalelse om rovdyr
8) Uttalelse om sykehusstruktur
9) Eventuelt

Hamar, 19.oktober 2010

Sjur Skjævesland
Nestleder/fylkessekretær

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**