Skremmes bort fra kolletivtransport

Borghild Tenden mener skitne togstasjoner og upresise tog skremmer folk bort fra å bruke kollektiv transport. – Jeg synes lite om hvordan mange togstasjoner ser ut, spesielt i det sentrale østlandsområdet. Stasjonen er kundens første møte med jernbanen og er derfor særdeles viktig, sier hun.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

 Borghild Tenden (V) tar opp spørsmålet i Stortinget.

Borghild Tenden (V) tar opp spørsmålet i Stortinget.
Foto: Bjørg Jenssen

Tenden mener det er viktig å styrke jernbanens konkurranseevne for å få mer trafikk over fra veg til jernbane.

Nødvendig med tiltak
– Økt bruk av kollektivtrafikk bidrar til reduserte klimagassutslipp og et bedre lokalmiljø. Kundens første møte med jernbanen er stasjonsområdene. En rekke stasjoner er dessverre preget av forfall, tagging og mangelfullt renhold. Det er nødvendig med tiltak for å ruste opp stasjonene slik at det blir mer attraktivt å velge toget som fremkomstmiddel, sier Borghild Tenden.

Hun har tatt kontakt med samferdselsministeren, der hun blant annet oppfordrer til opprusting av togstasjonene som en del av Regjeringens krisepakke.

Mangler resultater
Den viktigste utfordringen for jernbanen er imidlertid forsinkelser og innstillinger. Fjoråret ble et rekordår i så måte.

– Regjeringen gjennomfører det de kaller en"historisk satsing" og "offensiv kurs". Problemet er bare at retorikken ikke gjenspeiler resultatene. Det som er historisk er at pengebruken øker og at resultatene stadig blir dårligere. Det er oppsiktsvekkende.

– Det er ikke vanskelig å bruke penger. Utfordringen er å få noe igjen for dem. Det er et tankekors at regjeringen har stanset en rekke av de omstillingene og de moderniseringstiltakene som forrige regjering og Storting satte i gang innenfor jernbanen. Det ble ingen ny kurs for Norge – det ble ingen historisk satsing – i stedet ble det full stopp.

I Stortingets spørretime onsdag 14. januar tok Venstres Borghild Tenden opp manglende vedlikehold på mange jernbanestasjoner opp med samferdselsminister Liv Signe Navarsete (Sp), og etterlyste regjeringens tiltak på området.

 Se videoklipp hos budstikka.no

Se videoklipp hos budstikka.no

– Venstre har forventninger til at regjeringen og samferdselsministeren holder trykket oppe i å styrke togtrafikkens konkurranseevne. Stasjonsområdene er kundens første måte med jernbanen, og er et viktig i så måte. Mange stasjoner i bynære områder, særlig i Akershus er veldig medtatt, uttaler Tenden

– Jeg ble skuffet over at Samferdselsministeren ikke kunne love noen strakstiltak for å ruste opp jernbanestasjonene. De reisende venter stadig mer på stasjonene ettersom togene ikke er i rute. Da er det også viktig å se på hvordan stasjonsoppholdet kan bli best mulig for kundene, legger Tenden til.

– Jeg har allikevel forventninger om at dette blir en del av regjeringens varslede krisepakke. Dette er jo tiltak som kan iverksettes straks, de har sysselsettingseffekt, de har en grønn innretning og er av midlertidig karakter, avslutter Tenden

Spørsmål til samferdselsministeren fra Borghild Tenden (V):

For å få mer trafikk over fra veg til jernbane er det viktig å styrke jernbanens konkurranseevne. Det vil bidra til å reduserte klimagassutslipp og et bedre lokalmiljø. Kundens første møte med jernbanen er stasjonsområdene. En rekke stasjoner er dessverre preget av forfall, tagging og mangelfullt renhold. Hvilke tiltak vil statsråden iverksette for å ruste opp stasjonene slik at det blir mer attraktivt å velge toget som fremkomstmiddel.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**