Venstre støtter nye demokratier i Afrika – en delegasjon fra Venstre besøkte nylig Zambia

Venstres nestleder, Trine Skei Grande, Rita Sletner, Eirik B. Sørlie, Gøril Havro og Erik Ringnes besøkte Venstres søsterparti i Zambia, United Party for National Development ( UPND) og har inngått en avtale om å samarbeide også framover.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Berlinmurens fall i 1989 bidro til langt mer enn samlingen av Tyskland. Sovjetunionens sammenbrudd har fått stor betydning for mange andre land i verden. Etter at den kalde krigen var over, har vi fått en framvekst av mange nye demokratier på alle kontinenter. Afrika hadde mange ettpartistater med sterk overvåkning av innbyggerne og ingen ytringsfrihet. I dag har mange diktaturer i Afrika blitt avløst av flerpartidemokratier med frie valg. Norsk senter for demokratistøtte (NDS) ble opprettet i 2002. Senterets overordnede mål er å arbeide for å støtte fremveksten av representative flerpartidemokratier i Sør. Velfungerende partier og partisystem er en forutsetning for et tilfredsstillende demokrati. Norske politiske partier er sentrale deltakere i det norske demokratiet og har spesialkompetanse på demokratiske prosesser og utvikling av demokratiet som system. Hovedvirksomheten til NDS er å finansiere demokratiutviklingsprosjekter initiert av de politiske partiene representert på Stortinget. Bevilgning for 2008 er 8,5 millioner. Sekretariatet består av to personer (Wikipedia). NDS har strengeretningslinjer for bruken av disse offentlige midlene og kan ikke brukes til å betale lønn eller kjøp av utstyr, men kun til å utvikle partiorganisasjonen.

Drøftinger om et framtidig samarbeid mellom UPND og Venstre

Foto: NN i Zambia

Her drøftes samarbeidsprosjektet og det lages planer for utformingen av en søknad om et hovedprosjekt.

Venstres sentralstyre oppnevnte i 2004 år Venstres fylkesleder i Hedmark, Erik Ringnes fra Stange som leder for Afrikagruppa i Venstre. Ringnes har bakgrunn fra arbeid for Norad på begynnelsen av 1980-tallet og med 2 år som gårdsbestyrer på Mimosa Farm for The Handicapped utenforhovedstaden Lusaka i Zambia. Senere arbeidet han som kursleder for Norad i Oslo med ansvar for opplæringen av de som skulle arbeide og bo i Afrika på kontrakt med Norad.I 2005 etablerte Afrikagruppa kontakt med et søsterparti i Tanzania og på Zanzibar, Civic United Front (CUF) som også er medlem av den internasjonale paraplyorganisasjonen, Liberal International. En delegasjon fra Venstre gjorde en forundersøkelse i februar 2005 og fikk midler til å gjennomføre et såkalt hovedprosjekt som innebærer opplæring av tillitsvalgte, styrking av interndemokratiet i partiet og opplæring av instruktører/kursledere som kan videreføre opplæringen. Dette prosjektet ble gjennomført i 2008 og CUF var så fornøyd at partiet vil videreføre programmet med egne midler.

Ved Victoria fallene i Livingstone etter ei uke med mange møter og sterke opplevelser

Foto: NNi Zambia

Fra venstre: Trine Skei Grande, Erik Ringnes, Rita Sletner, Request Muntanga, Gøril Havro, Richard Kapita og Eirik B. Sørlie
"Zambia — forward"!

Hakainde Hilchilema og ambassadør Terje Vigtel på middag på Ringnes gård i Stange. I september 2007 tok den norske ambassadøren i Zambia, Terje Vigtel som opprinnelig er fra Elverum, kontakt med Ringnes for å høre om han kunne ta imot partileder Hakainde Hichilema for det liberale partiet i Zambia,United Party for National Development ( UPND) på besøk på hans gård i Stange. Hichilema er selv bonde og ville gjerne se et norsk gardsbruk. Besøket var meget vellykket og Hichilema og Ringnes ble enige om å holde kontakten. Under et besøk til Tanzania/Zanzibar i oktober 2007, tok Ringnes en avstikker til Zambia hvor han hadde samtaler med Hichilema og søsterpartiet UPND. Besøket endte opp med en intensjonsavtale om å innlede et langsiktig samarbeid med et såkalt "Memorandum of Understanding " ( MOU) .

UPNDs sentralstyre

Foto: NN i Zambia

UPNDs sentralstyre utenfor partiets hovedkontor i Lusaka i Zambia.
Venstres nestleder, Trine Skei Grande og assisterende generalsekretær i Venstre, Rita Sletner, med partileder Hakainde Hichilema i mellom. Leder for Afrikagruppa i Venstre, Erik Ringnes bak Skei Grande og Hichilema.

Venstre søkte NDS om støtte til å gjennomføre et forprosjekt mellom Venstre og UPND og fikk innvilget penger til dette. Besøket skulle gjennomføres i oktober 2008, men så døde Zambias president og det måtte holdes nyvalg på president i oktober. Venstres besøk ble derfor utsatt til primo januar 2009 og ble gjennomført med følgende delegasjon: Venstres nestleder, Trine Skei Grande, tidligere statssekretær i Justisdepartmentet og nåværende assistende generalsekretær, Rita Sletner, Landsstyremedlem, fylkesleder og leder av Afrikagruppa, Erik Ringnes fra Hedmark og med to unge prosjektarbeidere fra Venstres Internasjonale utvalg, begge statsvitere, Eirik B. Sørlie og Gøril Havro. Programmet for denne første uka i januar i år var omfattende med mange besøk til ulike deler av partiet. Delegasjonen besøkte også den zambiske valgkommisjonen som har ansvar for gjennomføringen av valgene i landet og det var også møter med "Transparency International " som har ansvar for antikorrupsjonstiltak i Zambia. Venstres delegasjon fikk også omvisning på ett Hichilemas gårdsbruk som var en kvegfarm på til sammen 80.000 dekar. Gården var tidligere eid av en hvit farmer . Nå var det ansatt en hvit gårdsbestyrer fra Sør-Afrika som sto for den daglige driften. Partileder Hichilema viste også fram et eget slakteri som kunne slakte mellom 70 og 90 storfe om dagen. Afrika kunne trenge flere kommersielle farmere som Hichilema. Zambia har store jordressurser og har potensiale til å produsere mat til langt flere enn sin egen befolkning.

Det møtte opp flere hundre partimedlemmer på mange av møtene for å treffe oss

Foto: Erik Ringnes

Her på besøk i Zambias parlament, med ei utstoppet løve og en leopard foran talerstolen.

Det er regntid i Zambia nå og mange av veiene er uframkommelig, – men det en del ungdommer kom oss til unnsetning og løftet og bar bilen ut av gjørma
Delegasjonen fra Venstre møtte en helt annen politisk kultur enn her i Norge. Møtene startet alltid med bønn og det var "oppvarming" i form av avtalte tilrop hvor hele salen svarte. Møtelederen ropte for eksempel " Zambia" og hver gang responderte salen med "forward" ! (framover). Eller møtelederen startet med en sang og dans som inneholdt politiske ambisjoner. Når møtelederen ropte HH ( Hakainde Hichilema), svarte alle " 2011" hvor det er neste presidentvalg eller det ble ropt HH og forsamlingen svarte "state house" (presidentpalasset).
På et et møtet i Kafue fikk vi opplyst at ett av partimedlemmene hadde gått 60 km til fots for å møte oss! Venstres nestleder, Trine Skei Grande fortalte derfor om partileder Lars Sponheim som gikk nesten 500 km fra Ullvik til Oslo etter stortingsvalget i 1993.

Venstres delegasjon besøkte flere lokallag og på mange møter kom flere hundre personer for å møte oss — noen hadde gått langt til fots
Da Erik Ringnes bodde i Zambia fra 1980 til 1982 var landet en ettpartistat med streng sensur. Det å kritisere presidenten kunne medføre arrestasjon og fengsel og daværende regjeringsparti UNIP hadde et stort etterretningsapparat rundt om i hele landet. I dag nesten 30 år senere er det full ytringsfrihet og et flerpartisystem. Vårt søsterparti ble etablert i 1998 og Hichilema ble nr 3 med ca 20 % av stemmene ved presidentvalget i oktober i 2008. Venstre er Norges eldste parti og feirer sitt 125 års-jubileum 28. januar 2009 . Det gjorde inntrykk på Zambias unge demokrati.
I august kommer en zambisk delegasjon til Norge for å utforme et enda mer detaljert program for samarbeidet. Zambierne vil også få anledning til å følge den norske valgkampen, med besøk både til Hedmark, Østfold, Oslo og Stavanger. Både Zambia og Norge er rikt på naturressurser og ved flere anledninger har partileder Hichilema pekt på at Norge har kompetanse på det å etablere en lovgivning som sikrer at det offentlige får sin andel av de rike naturressursene. Derfor vil den zambiske delegasjonen gjerne til Stavanger for å høre mer om olje og gassvirksomheten i Norge. Norge har et lovverk som sikrer landet vårt ca halvparten av eksportverdien. For Zambias del ville det innebære en inntekt til staten på ca 1 mrd US dollar. Summen av all bistand til Zambia i dag utgjør ca 700 mill dollar. Zambia har ett av verdens største koppergruver som ble privatisert i 2000 og så nå bare bidrar til at kun 3-5 % av eksportverdien tilfaller staten i form av skatt og avgifter. Zambias statsbudsjett var tidligere basert på 50 % bistandsmidler. I dag er kommer 20 % av midlene fra donorer. Zambia har mange viktige naturressurser og nylig ble det gjort funn av uranium som vil være meget etterspurt i framtida. Da er det viktig å få på plass et lovverk som sikrer at hele landet får ta del i disse verdiene. Norge kan stille opp med kompetanse på dette området. Denne form for samarbeid åpner for et helt nytt perspektiv hvor politiske partier kan spille en viktig rolle. Venstre er et ideparti hvor demokrati og maktspredning er sentrale begrep.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**