Interessant bedriftsbesøk og kontaktmøte med NHO

I samarbeid med NHO i Innlandet besøkte Hedmark og Oppland Venstre bedriften Securinet AS på Lillehammer denne uka. Det ble gitt en grundig orientering om denne kompetansebedriften, men det ble også satt fokuse på konsekvenser av finanskrisen for næringslivet i Innlandet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Det forventes at regjeringen prioriterer bygg/anlegg og vei/bane i sin kommende tiltakspakke sa NHOs direktør Christl Kvam på møtet. Det er viktig at tiltakene kan iverksettes raskt, slik at de gir den ønskede effekt siden det er en stadig stigende ledighet i denne bransjen også i vår region. I tillegg er industrien på Raufoss rammet. NCE bør brukes som et omstillingsenter for innlandet i denne situasjon.
Det bør også legges til rette for at arbeidsledige får muligheten til formelt kompetansehevende utdanning som samfunnet har behov for, regelverket må tilpasses dette påpekte Kvam. Hun understreket at mange av innlandsbedriftene har god likviditet og at de regionale sparebankene har en viktig rolle i arbeidet med å takle finanskrisen. I følge NAV er det p.t like mange ledige jobber som det er arbeidsledige i Hedmark og Oppland, og de ledige jobbene er i mange ulike bransjer. Kompetanseheving må styrkes på områder hvor det er behov for mer arbeidskraft. Dette gjelder også områder i innen offentlig sektor som f.eks førskolelærere, lærere og helsearbeidere. Innlandet må få en større andel av studieplassene.
Vi må gjøre noe med virkemiddelapparatet, for det er tilpasset store bedrifter mente Kvam, mens næringslivet i vår region er preget av små og mellomstore bedrifter. Mange av bedriftene rapporter nå om at de forventer en nedgang i sysselsettingen og mange oppgir at de har fått kansellert oppdrag. Det skjer raske endringer nå.
Heldigvis går reiselivet bedre her enn i landet forøvrig, og dette gjelder også deler av industrien i vårt område.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**