Flott med samferdselsløft i krisepakken

Venstre er positiv til hovedlinjene i samferdselssatsingen i regjeringens forslag til krisepakke. Regjeringen har åpenbart studert Venstres alternative budsjett. De forslagene Venstre fremmet for få måneder siden, og som det ikke var mulig for regjeringen å bli med på, er nå en del av pakken.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Jernbane, tog, skinner

Foto: Microsoft

Regjeringen har foreslått økt satsing på gang- og sykkelveger, økt innsats på flere viktige jernbaneprosjekter og mer til drift av jernbanen. Forslaget er et gjennomslag for mange av de sakene Venstre har vært opptatt av.

For Østfold betyr dette at det foreslås 18 millioner kroner til blant annet fornyingsarbeid ved flere stasjoner, opprustning av parkeringsarealer og bygninger på Østfoldbanen. Det er satt av 14 millioner kroner til trafikksikkerhetstiltak og nærmere 27 millioner kroner til gang- og sykkelveger. Disse forslagene vil få Venstres helhjertede støtte. Det å satse på kollektivtrafikken og å redusere antallet trafikkulykker er god og framtidsrettet politikk.

Vi må alle nå bare håpe at i løpet av året kan se en nedgang i antall trafikkulykker og at togene igjen kommer og går når de skal.

Rita Sletner
1.kandidat Østfold Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**