Norges eldste parti fyller 125 år

Venstre fyller Gamle Logen i Oslo når de i dag markerer sitt 125- årsjubileum. Partiet ble stiftet 28. januar 1884, og står sterkere enn på flere tiår. Den sosiale liberalismen vokste fram på 1800-tallet med krav om en aktiv stat for å skape sosial rettferdighet og reell frihet for alle.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Da Venstre ble dannet i 1884, var frihet for den enkelte supplert med ansvar for hverandre den sosiale liberalismens kjerne. Mer informasjon om Venstre og jubileet finner du her [ https://www.venstre.no/artikkel/17589/ ]https://www.venstre.no/artikkel/17589/

– Venstre var det ledende reformpartiet i Norge. Vi la grunnlaget for innføringen av folkestyret, utbyggingen av den offentlige skolen og begynnelsen på velferdsstaten, sier Borghild Tenden.

Nye samfunnsreformer for miljø, kunnskap og velferd
Det går en sentral linje i Venstre fra 1884 til 2009.

125-års jubileum

– Da som nå går vi i spissen for store samfunnsreformer, sier Tenden og trekker linjene til utkastet til nytt stortingsvalgprogram hvor miljø, skole, småbedrifter og velferd utgjør hovedsakene.

Utkastet til nytt program løftet fram tre kjernesaker for partiet i neste periode på Stortinget:
Å ta steget over i lavutslippssamfunnet. Overgang fra å være en fossilnasjon til å bli et moderne samfunn basert på fornybar energi. Bevare naturen, miljøet og ressursene våre for en bærekraftig framtid.

Å bygge kunnskapssamfunnet. En storstilt satsing på skole, kunnskap og forskning. Flere gründere og nye bedrifter.

 Borghild Tenden, stortingsrepresentant fra Akershus.

Borghild Tenden, stortingsrepresentant fra Akershus.

Å reformere velferdssamfunnet. Mer behandling, bedre pleie og mer omsorg i folks nærmiljø. Styrke lokaldemokratiet gjennom nye, sterkere kommuner som er i stand til å overta velferdsoppgaver fra staten.

– Dette krever bl.a. en storstilt satsing på skole, kunnskap og forskning. Vi må også styrke lokaldemokratiet gjennom nye, sterkere kommuner som er i stand til å overta velferdsoppgaver fra staten. Vi pøser inn penger i helsevesenet og spesielt sykehussektoren uten at køene reduseres tilsvarende og at kvaliteten på helsetjenestene er gode nok.. Flere helseoppgaver må i framtiden løses nærmere den enkelte borger. Dette krever en omfordeling av ressurser til kommunene og primæhelsetjenesten. Det vil gi mer behandling, bedre pleie og omsorg i folks nærmiljø, poengterer Tenden.

Tror på sterkt Venstre og regjeringsskifte
Som parti står Venstre sterkere enn på over tretti år, mener Tenden. Valgresultatene i 2005 og 2007 på rundt 6 prosent er bedre enn samtlige valg siden partisplittelsen på Røros i 1972. Medlemstallet økte i 2008 for femte år på rad, og med over 7000 medlemmer står vi langt sterkere som organisasjon.

– Med jubileet i dag er også den lange valgkampen i gang. Målsettingen er klar: Ni prosent og regjeringsdeltagelse, sier Tenden som vil ha en ny borgerlig regjering med Venstre, Høyre og KrF.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**