Lørdag 7.februar

Agenda Tynset

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Lørdag 07.02.09

12.53 Tog sørfra kommer til Tynset.

13.00 Registrering. Lunsj – innlevering av fullmaktsskjema.

14.00 Åpning v/fylkesleder Erik Ringnes – Velkomsthilsen fra leder av Tynset Venstre, Morten Rusten. Velkomsthilsen fra ordfører i Tynset, Bersvend Salbu (SV).

1. NOMINASJONSMØTE

14.30 Sak 1.1.: Konstituering.- Godkjenning av innkalling og sakliste. Valg av møteledere. Valg av referenter. Valg av tellekorps. Valg av fullmaktsnemnd.

14.45 Sak 1.2: Presentasjon av listeforslag og kandidater. Innledning ved leder i nominasjonskomiteen. Debatt om listeforslaget. (nominasjonsmøtet fortsetter søndag kl. 09.15).

2. ÅRSMØTE

15.15 Sak 2.1: Konstituering. Godkjenning av innkalling og saksliste. Valg av møteledere. Valg av referenter. Valg av tellekorps. Valg av redaksjonsnemnd. Valg av to til å underskrive møteprotokollen. Valg av fullmaktsnemnd. Valg av årsmøtested 2010. Vedtak om frist for innlevering av forslag til politiske uttalelser. Protokoll fra forrige årsmøte.

15.45 Sak 2.7: Innledninger og politisk debatt.

15.45 Innledning ved rådgiver for Venstres stortingsgruppe, Jan Christian Kolstø.

16.15 Innledning ved leder i Hedmark Venstre, Erik Ringnes.

16.45 Kaffe/frukt/lett mat.

17.15 Generell politisk debatt.

18.15 Sak 2.8: Behandling av stortingsvalgprogram. Debatt. Avstemning om eventuelle endringsforslag fra årsmøtedelegatene og dissensene fra programkomiteen.

19.30 Sak 2.9: Politiske uttalelser. Prioriteringsdebatt. Vedtak om tema og antall.

20.00 Sak 2.2: Årsmeldinger. Årsmelding Hedmark Venstre 2008. Årsmelding fylkestingsgruppa 2008.

20.15 Møteslutt.

(årsmøtet fortsetter søndag kl. 10.15)

21.00 Middag og sosialt samvær.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**