Søndag 8.februar

Agenda

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Søndag 08.02.09

09.00 Kulturinnslag.

1. NOMINASJONSMØTE

09.15 Sak 1.3: Vedtakelse av valgliste til stortingsvalget 2009.

2. ÅRSMØTE

10.15 Sak 2.3: Regnskap 2008.

10.30 Kaffe/frukt og utsjekking.

11.00 Sak 2.10: Handlingsplan/valgkampplan for Hedmark Venstre 2009. Debatt og innspill. Valg av valgkamputvalg.

12.00 Sak 2.4 og sak 2.5: Medlemskontingent og budsjett 2009.

12.30 Sak 2.6: Valg. 3 styremedlemmer, på valg for 2 år. Valg av delegater til landsmøtet i Stavanger 2009. Val av VO-utvalg. Valg av valgkomite for fylkesårsmøtet 2010.

13.15 Sak 2.9: Politiske uttalelser. Ferdigbehandling.

14.00 Lunsj og avslutning.

14.52
Tog sørover går frå Tynset.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**