Godkjent tiltakspakke fra regjeringen

Den rød-grønne regjeringen legger fram en tiltakspakke som er god, men som kunne vært bedre. Bygg- og anleggsbransjen får det meste, i form av nye prosjekter betalt av offentlig sektor. Dette vil redde en del arbeidsplasser i en bransje som vokste seg unaturlig stor under oppgangstidene. En avskalling her er naturlig, og den vil også komme, uavhengig av krisepakkens størrelse. Risikoen kan være at økt offentlig forbruk fører til renteøkning, noe som vil redusere effekten av tiltakene, skriver Ulla Nordgarden, stortingskandidat Buskerud Venstre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Andre deler av privat sektor får hjelp i form av skattekreditter. Det vil si at de kan utsette å betale skatt på tidligere overskudd, dersom de går i underskudd i år. Dette er et godt tiltak, men rammene er for små, med 1,4 millioner kroner i maksimalt skattefradrag per bedrift. Eksportbedrifter som i fjor tjente gode penger, men som i år opplever ordresvikt og kapitaltørke, står uten tiltak fra staten. Bedre permitteringsregler vil hjelpe, men det beste hadde vært om bedriftene kunne unngått permitteringer.

Ønsker bedre modell for skattekreditt

Venstre ønsker en bedre modell for skattekreditt, som også kommer konkurranseutsatte eksportbedrifter til gode. Lars Sponheim har tilbudt seg å diskutere forbedringer av skattekreditt-ordningen med staten. Vi får håpe Kristin Halvorsen tar imot en utstrakt hånd.

Venstre ønsker tiltak som treffer et bredere sjikt av næringslivet, og som har virkning i nær fremtid. Dette kan blant annet være lavere arbeidsgiveravgift for lærlinger, høyere avskrivningssatser og reversering av skatteskjerpingene som ligger i statsbudsjettet (mht formueskatt og arveavgift). Venstre har også foreslått en ordning etter SKATTEFUNN-modellen, hvor det kan gis avdragsmulighet på investeringer i grunderbedrifter med høy risiko.

Smuler til miljø og forskning
Regjeringen har lagt inn flere miljøtiltak i krisepakken, som satsing på jernbane og fokus på energieffektivisering ved nybygg. Dette er positivt, men igjen er det for smått. CO2-håndtering på Mongstad er tilgodesett med 1 mrd kroner. Dette prosjektet burde vært en del av det ordinære budsjettet og ikke en del av en krisepakke. Forskning på vindmøller er avspist med 75 millioner, under 1/10 av CO2-håndteringen. Dette viser fokuset til regjeringen med hensyn til miljø: reduksjon av CO2-utslipp skal komme ved CO2-håndtering, ikke ved reduserte utslipp. Venstre mener dette er bomskudd.

Tiltakene regjeringen er kommet med vil bli støttet av Venstre, men vi håper det kommer flere og mer varierte tiltak etter hvert. Vi ser spent fram til tiltakene som skal bedre kapitaltilgangen til næringslivet.

Ulla Nordgarden
Stortingskandidat Buskerud Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**