Valgkomiteens instilling er klar!

Valgkomiteen instiller på hvem som skal velges i mange ulike verv i Akershus Venstre. Dette er kun et forslag, det vedtas på Akershus Venstres årsmøte.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Valgkomiteen har bestått av: Terje Tonstad (Konstituert leder), Olav R. Skage, Jan M. Vevatne, Astrid Ramnefjell, Ola G. Strømme, Anniken Holtnæs, Christoffer Biong (fylkessekretær, møter som referent)

Innstilling — Valgkomiteen innstiller på at styret i Akershus Venstre består av:

Fylkesstyret
Inger Johanne Bjørnstad (Leder, ikke på valg)
Thor Togstad (Org. Nestleder, ikke på valg)
(ny) Abid Raja (Politisk nestleder) (2 år)
(gjenvalg) Boye Bjerkholt (Styremedlem)
(ny i dette verv) Ingvild Tautra Vevatne (Styremedlem)

Vararepresentanter:
1.Svein Kamfjord (Ski)
2.Solveig Schytz (Ås)
3.Jan Tønnessen (Sørum)
4.Ola G. Strømme (Lørenskog)
5.Sven Trygve Haabeth (Bærum)
6.Borghild Tenden (Bærum)

VO-utvalget
Sven Trygve Haabeth (Bærum) (Leder)
Eva Bjerkhol Havro (Ski)
Ingar F. Leikset (Lørenskog)
Inger Tangen (Lørenskog)

Revisor

Jens Christian Borgan
Ivar M. Sæveraas (Ås)

Delegater til landsmøtet
1.Inger Johanne Bjørnstad (Oppegård) — Personlig vara: Politisk nestleder (1. vara), Org. Nestleder (2. vara)
2.Abid Raja (Oslo)
3.Inge Solli (Romerike, Nittedal) — Personlig vara: Medlem av fylkestingsgruppen, Lise Vistnes
4.Borghild Tenden (Bærum)
5.Unge Venstre
6.Bærum
7.Asker
8.Romerike, Lørenskog, Bjørn Ivar Gran
9.Follo, Frogn, Anniken Holtnæs
10.Bærum
11.Asker
12.Romerike, Skedsmo, Boye Bjerkholt
13.Follo, Ås, Solveig Schytz
14.Asker
15.Bærum
16.Romerike, Nannestad, Per Ragnar Lien
17.Follo, Nesodden, Wilhelm Berge
18.Romerike, Hurdal, Runar Bålsrud

Vararepresentanter

1.Asker
2.Bærum
3.Romerike, Gjerdrum, Lars Peder Nordbakken
4.Bærum
5.UV
6.Romerike, Lørenskog, Ola G. Strømme
7.Follo, Ski (Erik Lundeby, Frogn)
8.Follo, Vestby (Jorunn Nakken, Ås)
9.Asker
10.Bærum

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**