Hjelp tamilene i Sri Lanka

Styret i Oslo Venstre oppfordrer regjeringen til å bruker alle muligheter til å påvirke regjeringen i Sri Lanka. Slutt på bombing av sivile mål og adgang for presse og humanitær hjelp er hovedkravene.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Kjell Veivåg

Foto: Reidar Lerdal

Bystyrerepresentant Kjell Veivåg (V) har i mange år vært engasjert i spørsmål knyttet til situasjonen for tamilene i Sri Lanka.

– Regjeringen i Sri Lanka har satt i gang en offensiv som gjør det helt nødvendig at Norge kommer på banen, sier Kjell Veivåg. – Vi må få stopp i bombingen av sivile mål, humanitær bistand må få slippe til og internasjonale mediere må få rapportere fra krigssonen.

Kjell Veivåg var forslagstilleren bak en uttalelse som ble vedtatt i Oslo Venstres styre denne uken.

Uttalelse fra styret i Oslo Venstre:

Hjelp tamilene i Sri Lanka

Den militære offensiven som regjeringen i Sri Lanka har satt i gang nord i landet, er i ferd med å utvikle seg til en humanitær katastrofe. Sivile mål som sykehus og skoler er bombet og et betydelig antall sivile blir drept eller skadet hver dag.

I følge opplysninger gjengitt i Dagsavisen kan så mange som 3 – 400 000 mennesker være på flukt og er nå samlet i et stadig mindre kampområde der det ikke kommer inn humanitær hjelp. Mennesker som klarer å flykte fra området lever i stor utrygghet fordi regjerningsstyrkene ikke gir dem beskyttelse. Internasjonale media slipper ikke inn i krigssonen og de humanitære organisasjonene får ikke arbeidsmuligheter.

Oslo Venstre krever at den norske regjerning bruker alle muligheter til å påvirke regjeringen i Sri Lanka. Kravet må være slutt på bombing av sivile mål. Alle som er på flukt må få humanitær bistand som mat og medisiner. Internasjonale hjelpeorganisasjoner som ønsker å arbeidet i krigsområdene, må få muligheter til det.
Tamiler som er på flukt ut av krigssonen må få beskyttelse. Internasjonale medier må få anledning til å rapportere fritt fra krigsområdene. Den norske regjerning må også gjøre det klart at Norge er villig til å ta imot flyktninger som ønsker å forlate de krigsherjede områdene.

Norge har gjennom snart 20 år vært involvert i arbeidet med å skape fred i Sri Lanka. De er i denne perioden etablert et tett samarbeid med andre land som har deltatt i dette arbeidet. Norge er dessuten et av de land som gir mest utviklingsbistand til Sri Lanka. Norge har derfor en unik mulighet til å påvirke regjerningen til å ivareta sivilbefolkningens situasjon. Norge bør også bruke internasjonale fora som FN og lignende, til å reise krav om humanitær bistand til den tamilske befolkningen i Sri Lanka.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**