Nytt styre i Buskerud Venstre

Fylkesstyret har fått nye medlemmer, men ledelsen er den samme som i 2008. Geir Stave fra Hurum fortsetter som leder i Buskerud Venstre. Fylkesvaraordfører Runolv Stegane fra Sigdal ble gjenvalgt som politisk nestleder.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Nytt medlem i styret er Anne Kjersti Frøyen fra Ål. Styremedlem Erik Hørluck Berg ble gjenvalgt. De andre medlemmene i styret var ikke til valg i år. Nye varamedlemmer er John Storhaug, Ål; Bjørn Flo Knudsen, Kongsberg; Kristine Nore, Sigdal.

Det nye styret er:
Leder: Geir Stave, Hurum
Nestleder: Runolv Stegane, Sigdal
Org. nestleder: Tom Hedalen, Drammen
Styremedlem: Marianne Berg Korneliussen, Lier
Styremedlem: Rebekka Borsch, Røyken
Styremedlem: Eirik Hørluck Berg, Modum
Styremedlem: Anne Kjersti Frøyen, Ål

Den nye valgkomiteen består av Ellen Korvald, Kongsberg; Sissel Urke, Ål og Lasse Thue, Røyken. Varamedlemmer er Gro Erstein Pedersen, Kongsberg og Hallvor Lilleslett, Gol.

Revisorer er Jens Tore Steenslid, Kongsberg og Bjørn Lindvig, Hurum.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**