Årsmelding 2008

Årsmøte 2008 blei halde på Quality Hotell Ringerike, fredag 1. og laurdag 2. februar 2008. Hovudinnleiar på årsmøtet var stortingsrepresentant Trine Skei Grande.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Viktig sak på årsmøtet var revidering av vedtektene. Fylkesstyret er etter årsmøtet ikkje lengre samansett av eit AU og lokallagsleiarane, men av direkte valde styremedlemmer. I tillegg blei det vedteke å opprette eit Fylkesråd som eit rådgjevande organ.

Du kan laste ned hele årsmeldingen her

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**